– Sjekket ikke skredfaren godt nok

Spydeberg kommune godkjente reguleringsplan for fem nye boligblokker før kvikkleireskredfaren var undersøkt godt nok, mener NVE.

elektroder måler motstanden i bakken

Faren for kvikkleireskred kan undersøkes ved hjelp av strømførende elektroder som måler motstanden i materialene langt ned i grunnen. NVE mener skredfaren ikke ble undersøkt godt nok i før nye boligblokker ble godkjent i Spydeberg (illustrasjonsfoto).

Foto: Caroline Enge

Spydeberg kommune burde ha utredet faren for kvikkleireskred bedre før de godkjente byggingen av fem nye boligblokker i sentrum, det mener NVE, som har levert innsigelse mot prosjektet. Grunnen må kartlegges før området reguleres til den typen bygging, forteller Kristin Selvik i NVE.

– Dette er et stort tiltak med 94 boliger. Da må skredfaren avklares tidlig i prosessen.

– Gått for fort frem

Kommunen har godkjent reguleringsplanen etter orienterende grunnundersøkelser. Planen var å vurdere den faktiske skredfaren i neste fase av godkjenningen av prosjektet. Men ifølge loven skal en slik vurdering gjøres før kommunen regulerer området til boligbygging.

– Det er utført noen undersøkelser, men det er ikke gjort noen vurderinger av reell skredfare, så vidt vi kan se, og det står ingenting i dokumentasjonen vi har fått om hvorvidt det er funnet kvikkleire.

Virksomhetsleder Jon Gunnar Weng i Spydeberg kommune mener de har god oversikt.

– Vi føler egentlig at dette er en grei måte å gå frem på. Vi føler at vi hadde en bra undersøkelse og at vi hadde dette under full kontroll.

– For sent

Knut Espeland

Dette er et viktig prosjekt for Spydeberg, sier ordfører Knut Espeland

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Innsigelsen fra NVE betyr at utbygger og kommune ikke kan gå videre før grunnforholdene og skredfaren er avklart. Dette burde ha skjedd allerede før saken ble sendt ut på høring, mener Selvik.

– Det er for sent å undersøke om området er trygt på byggesaksnivå.

Hun sier NVE ikke vil tilbakekalle innsigelsen før de får dokumentert svart på hvitt at det er trygt å bygge.

Spydeberg skal vokse med 650 boenheter de neste ti årene, sier ordfører Knut Espeland.

– Så det er klart at dette er et viktig prosjekt for Spydeberg, som vi ser veldig positivt på.

Virksomhetsleder, Weng, tror de skal klare å unngå forsinkelser.

– Vi har kommet raskt i gang med å løse dette, for vi skulle komme tilbake til dette før det var aktuelt å bygge blokkene.