Hopp til innhold

– Sikringen fungerte som den skulle

En 62 år gammel mann ble skadet da bilen hans ble truffet av toget på Enebekk i august i fjor. Nå har Statens havarikommisjon konkludert.

Sammenstøt mellom tog og bil ved Enebekk

En mann ble lettere skadet i en togulykke 31. august 2013. Havarikommisjonen konkluderer med at sikringen virket som den skulle.

Foto: Andreas Utberg Andersen

Mannen kom seg ut av bilen før toget traff, men ble lettere skadd da bilen ble dyttet av toget og traff ham.

Ifølge en rapport fra Statens havarikommisjon for transport sto ulykkesbilen i en kø av fire kjøretøy og ventet på å komme ut på Fredrikstadveien. Da bommen gikk ned før toget kom, ble bilen stående med bakparten på overgangen.

Havarikommisjonen har undersøkt ulykken, og kommet frem til at veisikringsanlegget ved Enebekk planovergang fungerte som det skulle.

– Det er imidlertid en svakhet ved slike anlegg ved at objekter som får plass mellom bommene, ikke oppdages på annen måte enn visuelt av togfører. Statens havarikommisjon for transport mener Jernbaneverket bør vurdere egnetheten ved ulike former for objektdeteksjon på planoverganger, slik det benyttes i flere andre land, skriver kommisjonen i rapporten.

– Selv om bommene var utstyrt med skilt som instruerer bilfører til å kjøre ned bommen ved fare, gjorde ikke føreren det. Det viser at terskelen for å kjøre gjennom en bom er svært høy, til tross for den farlige situasjonen bilfører befinner seg i, står det videre.

Ingen andre ble skadet i ulykken mellom Råde og Fredrikstad.