Hopp til innhold

– Samfunnet slik vi kjenner det vil slutte å fungere

Oslos beredskapseksperter tegner nærmest et dommedagsbilde av en situasjon der Oslo går tom for vann. 270 000 vil miste vannet i løpet av få timer, mens byen bare har nødvann til ti tusen.

Containerbil med nødvann

NØDVANN: Oslo er med i et regionalt samarbeid om nødvann. En slik container inneholder 41 tanker på 1.060 liter hver. Tankene ligger nedpakket i containeren og må fylles og etterfylles med vann fra tankbil. Men Oslo har bare nødvann til 10 000 personer.

Foto: Vann- og avløpsetaten

– Slik vi kjenner det, vil samfunnet slutte å fungere, sier beredskapssjef i Oslo kommune, Ann Kristin Brunborg.

Verste-fall-scenario

I en beredskapsanalyse beskriver Beredskapsetaten en dramatisk situasjon der Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg er satt ut av spill.

– Analysen bygger på et verste-fall-scenario som kan vare opptil et år. Det er et lite sannsynlig scenario, men det er mulig at det kan skje.

– Innen kort tid vil alle innenfor Ring 3 miste vann i spring og avløp. Etter tre måneder vil hele kommunen være uten vann. Det vanskeligste er at folk heller ikke kan bruke toalettet, sier Brunborg.

Manglende tilgang til fungerende avløp vil føre til forekomst av åpen avføring utendørs. ... vil føre til økt smitte og sykdomsforekomster.

Beredskapsanalyse for bortfall eller alvorlig kvalitetsforringelse av vann.

270 000 innbyggere innenfor Ring 3 vil miste vannet i løpet av 4–5 timer. I dette området er det ikke mulig å koble inn de knappe reservevannkildene som fins.

Nødvann til alle umulig

Samtidig har Oslo kun kapasitet til å kjøre ut nødvann, altså vann på tanker og i beholdere, tilsvarende 15 liter i døgnet til 10 000 personer.

Beredskapsanalysen anbefaler å utrede innkjøp av flere løsninger for nødvann og sanitærtjenester.

Ann Kristin Brunborg

HASTER 1: Ny reservevannforsyning haster, sier beredskapssjef Ann Kristin Brunborg.

Foto: Olav Juven / NRK

– Men uansett hvilke beredskapstiltak som iverksettes, vil ikke det avbøte de alvorlige konsekvensene et bortfall vil få. Det vil ikke erstatte en reservevannforsyning. Vi vil ikke kunne klare å gi nødvann til alle kommunens innbyggere, sier Ann Kristin Brunborg.

Beredskapssjefen ser på analysen som nok et argument for å gi Oslo et fullgodt alternativ til Maridalsvannet snarest mulig. En ny, stor reservevannkilde har vært utredet siden 60-tallet.

– Vi mener det haster, og jeg tror det er ganske bred enighet hos alle aktører om at det må på plass.

Marit Kolle

HASTER 2: Mattilsynet og avdelingssjef Marit Kolle vil pålegge Oslo kommune å lage en forpliktende plan for ny vannforsyning.

Foto: Olav Juven / NRK

Pålegg fra Mattilsynet

NRK har tidligere fortalt at Mattilsynet refser Oslo kommune for sommelet med å få på plass ny vannforsyning.

Også de er bekymret for nødvannsituasjonen i mellomtiden. Tilsynet pålegger nå Vann- og avløpsetaten å bedre rutinene for levering av det knappe nødvannet kommunen har.

– Men det aller viktigste for å redusere sårbarheten er å få på plass en fullgod reservevannforsyning, sier avdelingssjef i Mattilsynet, Marit Kolle.

Anna Maria Aursund

HASTER 3: Dagens nødvannressurser hadde vært tilstrekkelig hvis ny reservevannforsyning hadde vært på plass, sier VAV-direktør Anna Maria Aursund.

Foto: Olav Juven / NRK

Ny vannkilde løsningen

Direktør i Vann- og Avløpsetaten, Anna Maria Aursund, sier at etaten har etablert rutinene Mattilsynet ber om og jobber med anbefalingene i beredskapsanalysen.

– Vi skal sammen med Beredskapsetaten lage en handlingsplan med konkrete tiltak.

Aursund sier at mer nødvannsutstyr og mer mobilt sanitærutstyr på lager vil bli vurdert.

Hun understreker likevel at dagens nødvannsressurser hadde vært gode nok hvis en ny, stor vannkilde hadde vært på plass.

– Dette styrker behovet for en fullgod reservevannløsning så fort som mulig, sier Anna Maria Aursund.

Høst i Maridalen

SÅRBART: At Maridalsvannet blir satt ut av spill i lang tid er ingen umulighet, viser beredskapsanalysen. 90 prosent av Oslos drikkevann kommer herfra.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix