– Saksbehandlingsfeil bak utsending

Mousavi-familiens advokat Sigrid Broch vil gjennom rettsaken i dag og i morgen peke på det hun mener er flere saksbehandlingsfeil i Utlendingsnemdas vedtak om å sende familien til Afghanistan. Familien med blant andre sju år gamle Masoud bodde i Fredrikstad og ble tvangsutsendt i august. – Utlendingsmyndighetene har ikke hatt nok informasjon om barna og familien, sier Broch.