Hopp til innhold

– Må finne en annen måte å redde ruta

Fylkeskommunen bør styrke busstilbudet mellom indre Østfold og Sarpsborg, men ikke betale for bussforbindelsen mellom Mysen, Askim og Oslo, mener fylkesrådmannen.

illustrasjonsfoto

Fylkeskommunen har ikke råd til å overta bussruta fra Mysen til Oslo, mener fylkesrådmannen (illustrasjonsfoto).

Foto: Rainer Prang / NRK

Fylkeskommunen har ikke råd til å overta bussruta fra Mysen til Oslo, mener fylkesrådmann, Atle Haga.

Hvis fylkespolitikerne støtter forslaget, må kommunene i indre Østfold finne en annen måte å redde den viktige pendlerruta til Oslo på, sier ordfører i Eidsberg, Erik Unaas.

– Vi her oppe må sette inn støtet med tanke på å redde Timeekspressens linje ni inn mot noen av de andre som er utfordrere her. Det går jo både på samferdselsdepartementet, på løsninger rundt kommune og ikke minst går det på NSB som står som eier av Nettbuss som opererer Timeekspressen, sier Unaas.

– Fallitterklæring

Erik Unaas

Ordfører og nestleder i Indre Østfold regionråd, Erik Unaas.

Foto: NRK

Nettbuss har varslet at Timeekspressens rute fra Mysen og Askim til Oslo legges ned allerede til sommeren.

Ruta betyr så mye for pendlerne i Indre Østfold, at den må opprettholdes, også om fylkeskommunen ikke betaler, sier Unaas.

– Den er særdeles viktig. Skulle vi miste pendlerbussen og busstilbudet langs E18 inn til Oslo er det en kjempestor fallitterklæring for kollektivtrafikken i Norge. Det vil også være katastrofe for mange av de pendlerne vi har i Indre Østfold som er helt avhengige av buss til og fra arbeidsplassen sin.

Idéverksted for å redde ruta

Indre Østfold regionråd invitert til kreativt idéverksted for å finne løsninger på busskrisen. Denne uka står både bussmøtene og ideene i kø.

– Det er om rutemuligheter, flere alternativer på operatører, og et annet billettsystem, vi har en ganske lang tiltaksliste. Den må vi jobbe mer aktivt med nå, sier Unaas.

Fylkesrådmann Atle Haga går også inn for at busstilbudet mellom indre og ytre Østfold skal styrkes. Han anbefaler en ringrute som skal kjøre Sarpsborg–Rakkestad–Mysen–Askim–Skiptvet–Sarpsborg med sju avganger hver vei daglig.

På deler av ruta kommer det også ekstraavganger som korresponderer typiske pendleravganger på toget.

Politikerne i samferdsel, miljø og klimakomiteen behandler saken onsdag.