Hopp til innhold

– Proppen i systemet er at vi ikke har studieplasser nok

Flere frykter for pasientenes sikkerhet på grunn av for få sykepleiere. Men sykepleiermangelen kan løses med flere studieplasser, mener studieleder ved HiØ.

Sykepleier illustrasjon

Hos sykepleierutdanningen på Høyskolen i Østfold er de klare for å ta imot flere studenter.

Foto: PETTER LARSSON / NRK

Sykepleierforbundet sier de ikke kan garantere for pasientsikkerheten, på grunn av problemer med for få sykepleiere over hele landet i sommer.

Tove Gullbrandsen, studieleder

Studieleder for studieretningen Helse på Høyskolen i Østfold tror det vil bli ett enda større behov for flere sykepleiere i årene fremover.

Foto: PETTER LARSSON / NRK

Og det kan bli enda verre i fremtiden, fordi det utdannes for få sykepleiere. På høyskolene er de klare for å utdanne flere for fremtiden. Det er bare ett problem: Det er for få studieplasser.

– Proppen i systemet er at vi ikke har studieplasser nok. Derfor kan vi ikke ta inn flere studenter, selv om flere står og banker på døren og vil inn, forteller Tove Gullbrandsen som er studieleder for studieretningen Helse på Høyskolen i Østfold.

– Behovet øker raskt

Hun deler bekymringen for at det er for få sykepleiere.

– Vi har i løpet av de siste årene økt opptaket, men når vi ser samfunnet for øvrig, så trengs det flere og flere sykepleiere. Og det behovet øker raskt.

Hvert år utdannes det omtrent 3500 sykepleiere, men det er knapt nok til å dekke avgangene i yrket. Statistikk fra Databasen for statistikk om høyere utdanning viser at antallet opptak til sykepleierutdanningen har økt fra omtrent 4900 i 2010 til 5400 i 2016.

HiØ avdeling helse- og sosialfag

På Høyskolen i Østfold har de 190 studieplasser på sykepleierutdanningen.

Foto: PETTER LARSSON / NRK

Men problemet er mer sammensatt enn at det er for få studieplasser, mener Haugstad. Han mener blant annet at sykepleiere har et rykte på seg for å jobbe litt for mye ufrivillig deltid.

– ​Også er det sånn at dersom man skal utvide kapasiteten, så må utdanningsinstitusjonene ha tilgang på praksisplasser. Mye av utdanningen skjer nemlig i praksisen, påker han.

– Praksis plasser ikke problemet

Ifølge Gullbrandsen er ikke praksisplasser noe problem i Østfold, men allikevel kan de ikke ta inn flere studenter.

– Utdanningskapasiteten har vi. Men vi er nødt til, fra nasjonalt holdt, å få flere studieplasser, sier hun.

Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet mener derimot at det er skolens eget ansvar å tildele flere studieplasser.

Bjørn Haugstad

Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet ser også behovet for flere sykepleiere i årene som kommer.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Institusjonene har et selvstendig ansvar for å tilpasse sin studieportefølje, altså tilbudet av studieplasser. De har ansvar for hvilke studier man skal tilby og hvor mange studieplasser man skal tilby, i forhold til samfunnsbehov. Så vil vi helt sikkert måtte komme til å gjøre grep også fra statens hold for å dekke det behovet, avslutter statssekretæren.