– Politiet ville ikke ha stoppet meg

Forsker mener politiet forskjellsbehandler folk og at de har aksjonert spesielt mot nigerianere den siste tiden. Antallet gateprostituerte i Oslo er halvert det siste året fordi mange er blitt utvist.

Prostituerte i Oslo sentrum

FÆRRE GATEPROSTITUERTE: Det er blitt færre prostituerte på gata i Oslo. Mange er blitt utvist fra landet, ifølge politiet.

Foto: Jane Rasmussen / NRK

– Folk forteller om mye politiaktivitet de siste månedene, sier forsker May-Len Skilbrei. I høst har hun drevet feltarbeid blant nigerianere i Oslo, både prostituerte og andre. Hun er derfor ikke overrasket over at tallet på gateprostituerte i Oslo er mer enn halvert det siste året.

May-Len Skilbrei

Professor May-Len Skilbrei ved Universitetet i Oslo.

Foto: UiO

– Nigerianerne har dominert markedet i mange år, sier Skilbrei, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.

– Vi forskere merker at nigerianere er blitt mer motvillige til å treffe oss. De er også blitt mer engstelige for politiet, forteller hun.

Forskjellsbehandling

Skilbrei forteller at de har sett på nært hold hvordan nigerianere har vært målgruppe for politiets innsats i høst.

– Dette handler ikke bare om prostitusjon, men en intensiv oppfølging etter utlendingsloven generelt, hevder Skilbrei.

Hun sier at også folk med papirene i orden blir spurt om dokumentasjon av penger til livsopphold og formålet med besøket.

– Det som ser ut til å skje er at også folk som har oppholdstillatelse i Schengen-området er utsatt for økt kontroll, også på gata. Som migranter er de gjenkjennelige. Det er ingen som ville stoppet meg på gata og bedt meg dokumentere at jeg har oppholdstillatelse i Norge, sier forskeren.

Politiet avviser at de har aksjonert mot nigerianere den siste tiden.

politiførstebetjent Thor Martin Elton ved Oslo politidistrikt.

Politiførstebetjent Thor Martin Elton.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Nei, det har vi ikke. Politiet har hatt en offensiv generelt på utlendingsfeltet med økte bevilgninger til Politiets Utlendingsenhet, for å få kontroll på antall utlendinger som er i Norge ulovlig. Det har ikke vært rettet mot spesielle etnisiteter, sier politiførstebetjent Thor Martin Elton i Oslo politidistrikt.

Endret marked

Politiet innsats mot gateprostituerte har gjort at markedet er blitt forandret.

– De går ut veldig sent på kvelden, forteller Skilbrei.

Det samme sier leder Bjørg Norli ved Prosenteret.

– De må tjene penger, så de forsøker å gå ut på tidspunkter der de opplever at det er minst sannsynlig at de møter politiet, sier Norli.

 leder av Prosenteret Bjørg Norli.

Leder av Prosenteret, Bjørg Norli.

Foto: Jane Rasmussen / NRK

– Men vi vet at politiet er like aktive på dagen som på natta, og at de oppsøker kvinner utenfor prostitusjonsarenaen slik at de føler at uansett hvor de er, står de i fare til å bli bortvist fra Norge, sier Norli.

Alt i alt er det blitt færre gateprostituerte. Selv om mange er utvist, er det også mange igjen i Norge.

– Vi vet ikke om de slutter å selge sex eller om de har flyttet til andre byer, men vi tror det har vært en viss mobilitet innad i landet, sier Skilbrei.

Om innemarkedet har endret seg, vet ikke forskeren.

– Tradisjonelt har nigerianere i liten grad jobbet inne, sier May-Len Skilbrei.