– De underskriver dødsdommen til et ukjent antall mennesker

– Dersom styret i Vestre Viken legger ned akuttavdelingen ved Kongsberg sykehus vil pasienter dø på veien til Drammen, sier sykepleier Liv Engebretsen.

Kongsberg sykehus

Flere pasienter vil dø dersom Kongsberg sykehus mister akuttberedskapen, mener sykepleier Liv Engebretsen.

Foto: Anders Nielsen / NRK

Onsdag skal styret legge sin strategi fram mot år 2025. Og slik administrasjonen ser framtida, skal rundt 900 pasienter som hvert år bruker akuttberedskapen i Kongsberg, fraktes til Drammen sykehus.

Sykepleier ved Kongsberg sykehus, Liv Engebretsen, mener flere pasienter vil dø dersom akuttkirurgien flyttes til Drammen.

Liv Engebretsen

Flere pasienter vil dø dersom de må fraktes til Drammen, mener sykepleier ved Kongsberg sykehus, Liv Engebretsen.

Foto: Privat

– Hvor mange som vil dø vet vi ikke, men de som skriver under på å flytte akuttkirurgien skriver også under på dødsdommen til disse pasientene, sier Engebretsen.

Les også:

– Folk trenger akuttberedskap

Motstanden i befolkningen er massiv mot flytting, men Vestre Viken har et mål om å spare 300 millioner kroner, og da slipper ikke Kongsberg sykehus unna.

Et av styrets medlemmer, Laila Irene Johansen fra Kongsberg, var tidligere i tvil, men har nå bestemt seg for å stemme nei til å flytte akuttberedskapen fra Kongsberg sykehus til Drammen.

– Jeg har landa på at jeg må stemme med hjertet og da stemmer jeg for fortsatt akuttkirurgi ved Kongsberg sykehus, sier Johansen. .

Laila Irene Johansen er den første i Vestre-Viken styret som tilkjennegir at hun vil stemme mot innstillingen når styremøtet settes onsdag. Johansen, som er varaordfører i Kongsberg, mener det er viktig at også lokalsykehus har akuttkirurgi.

– Dette er viktig både faglig for dem som jobber der og for lokalbefolkningen som også trenger å ha akuttberedskap på sitt sykehus, sier Johansen.

– Ikke plass i Drammen

Mens føden på Kongsberg er freda frem til sommeren, er det stor usikkerhet rundt hva styret bestemmer seg for når det gjelder akuttkirurgien. Laila Irene Johansen mener Drammen ikke har kapasitet til å ta i mot så mange pasienter.

– Det er fullt i Drammen. De sier at de har kapasitet til å ta i mot 2,5 pasienter hver dag, men det er jo et snitt. Det kan komme tre pasienter en dag og ti pasienter en annen dag og det har de ikke plass til, sier Johansen, som mener det må jobbes smartere for å spare penger.

– Jeg tror ikke vi sparer noe på å legge ned akuttfunksjonen i Drammen. Men ved å jobbe mer effektivt og øke inntektene, kan vi ha noe å hente, sier Johansen.

Laila Gustavsen

Stortingsrepresentant Laila Gustavsen fra Arbeiderpartiet vil ta saken videre til helseministeren dersom styret i Vestre Viken legger ned akuttberedskapen ved Kongsberg sykehus.

Foto: Stortinget

Viseadministrerende direktør Per Meinich i Vestre Viken skriver i en e-post til NRK i går kveld, at det ekstra volumet pasienter fra Kongsberg vil medføre en moderat ekstrabelastning for Drammen. Dette er det planlagt for. Meinich skriver videre at flyttingen av pasienter fra Kongsberg til Drammen er faglig motivert, og ikke økonomisk.

Han opplyser at man skal sende pasienter for planlagte operasjoner fra Drammen til Kongsberg, slik at man får kapasitet til økt mengde pasienter for akuttkirurgi i Drammen.

– Blant annet oppruster vi nå en operasjonsstue for ti millioner kroner som et ledd i satsningen på operativ virksomhet på Kongsberg.

Politikere vil anke

Hele Stortingsbenken fra Buskerud er klar på at akuttberedskapen ved Kongsberg sykehus bør bestå. Og hvis styret i Vestre Viken bestemmer noe annet, må det ses på ankemuligheter, sier Laila Gustavsen fra Arbeiderpartiet.

– Så store strukturendringer kan havne på helseministerens bord, men nå får vi først se hva styret bestemmer seg for og hvilke ankemuligheter vi har, sier Gustavsen.