– Pårørende føler de ikke når frem

Kommuner bør i større grad spille på lag med pårørende til personer som sliter med rus og psykiatri, mener pasientombudet i Østfold.

Rusmisbruk

Flere pårørende har tatt kontakt med pasientombudet fordi de føler de ikke når frem i hjelpeapparatet.

Foto: Sinar 2

Pasientombudet har fått flere henvendelser fra pårørende som er svært bekymret, men som føler at de ikke når frem i hjelpeapparatet.

Pasientombud i Østfold, Hilde Bråthner Johansen anbefaler kommunene i Østfold å samarbeide mer med de pårørende.

– Det er selvfølgelig mange pårørende som er helt utslitte og kanskje har vært i nærheten av en rusmisbruker eller en psykisk syk pasient i mange år. Men det er de som kjenner pasienten best, og som vet hvor skoen trykker. Hvis man kan få de pårørende med i behandlingssituasjonen vil det være til gunst for pasienten.

– De aller fleste som kontakter pasientombudet er bekymret for den pasienten eller brukeren det gjelder. De er også veldig opptatte av at de ikke får noe informasjon, sier hun.

Bekymrede foreldre ber om hjelp

Hilde Bråthner Johansen

Pasientombud i Østfold, Hilde Bråthner Johansen.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen

I pasientombudets årsrapport forteller de blant annet om foreldrene til en kvinne på 20 år. De er bekymret for datterens rusmisbruk og mener hennes fysiske og psykiske helse står i fare.

De forteller om hjelpetiltak og vedtak som ikke hjelper ettersom datteren ikke tar dem i bruk. Et problem pasientombudet ser i flere saker.

– Ofte blir disse vedtakene ikke fulgt opp av den som har laget disse vedtakene. Pasienten selv er ofte ikke i stand til å følge opp vedtakene. Da må de pårørende sitte på siden og se på dette. De er fortvilet for ofte føler de at de ikke får hjulpet til, sier Bråthner.

Ba om tvangstiltak

Pasientombudet mener kommunene i større grad må samarbeide med de pårørende når det er snakk om rus og psykiatri, at de er en ressurs som bør brukes og lyttes til.

De pårørende til den 20 år gamle kvinnen med store rusproblemer ba kommunen om hjelp. De ba tvangstiltak for å redde datteren, men det skjedde aldri.

– De pårørende var veldig bekymret for pasientens ve og vel, og det gikk ikke bra. Pasienten døde. Der har helseapparatet fått kritikk fra fylkesmannen om at de ikke har fulgt opp vedtak og ikke sørget for at denne pasienten ble skikkelig ivaretatt, sier pasientombudet.