– På feil sted til feil tid

De siste ti årene har Statens sivilrettsforvaltning betalt ut nesten 150 millioner kroner i erstatninger til personer som har vært urettmessig fengslet.

Daniel Yousuph Rahali

BLE URETTMESSIG PÅGREPET: Daniel Youseph Rahali endte opp med å sitte i arresten i over to døgn før han ble sjekket ut av saken.

Foto: Fouad Acharki / NRK

I desember i 2015 besøkte Daniel Youseph Rahali et musikkstudio i Oslo for å spille inn en raplåt. Da han kom frem oppdaget han en politirazzia på stedet. Daniel ble pågrepet og fengslet. Etter to døgn ble han avhørt av en etterforsker, sjekket ut av saken og sluppet fri. Nå vil Daniel ha erstatning.

– Det er en prinsippsak. Jeg tenker at det er min plikt som en borger å gjøre det fordi det vil putte mer press på politiet. Jeg rakk ikke å hente guttungen min fra barnehagen på grunn av dette, sier Rahali.

Rekordmange erstatningssaker

På ti år har antall behandlede erstatningssaker tredoblet seg i Norge. I Oslo og Akershus har tallene økt jevnt de siste årene. I fjor ble nærmere 300 saker behandlet, det er en økning på 15 prosent fra året før. Satsene for opphold i politiarrest og varetekt er henholdsvis 400 og 1500 kroner.

Statistikk for de ti siste årene

Erstatning etter strafforfølgning

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Behandlede saker

272

317

537

570

791

855

750

729

782

960

Tilkjent erstatning

73%

59%

51%

54%

54%

53%

52%

52%

56%

60%

Utbetalt i millioner kr

13,3

2,7

20,1

7,6

30,6

18,9

22,3

16,9

13,4

20,9

Kilde: Statens sivilrettsforvaltning

150 millioner i utbetalinger

Siden 2006 har Statens sivilrettsforvaltning utbetalt nesten 150 millioner kroner i erstatninger. I 2015 ble 960 saker behandlet i Norge, hvorav 60 prosent ble tilkjent erstatninger på totalt 20,9 millioner kroner. Avdelingsdirektør Kristina Kjeverud i Statens sivilrettsforvaltning sier at utbetalingene varier veldig.

– Noen krav har sitt utspring i kort opphold i politiarrest, mens andre relaterer seg til mer langvarige krenkelser. Særlig i saker hvor kravstiller er frifunnet etter gjenåpning av straffesaken, og hvor personen har sonet fengselsstraff, utbetales beløp som normalt er betydelig større enn det som vil være tilfelle etter «ordinære» strafforfølgninger, skriver Kjeverud i en e-post til NRK.

– Bruken av varetekt har økt

Marius Dietrichson

KRITISK TIL POLITIET: Marius Dietrichson er leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen og mener at politiet bruker varetektsfengsling altfor mye.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Lederen i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson mener at økningen av erstatningssaker skyldes økt bruk av varetektsfengsling. I de siste seks årene har antall varetektsdøgn økt med 50 prosent.

– Har man vært ett døgn, to eller tre i arresten så har man i utgangspunktet krav på erstatning. De sakene blir det flere av, men de får et begrenset beløp. Samtidig blir det færre av de sakene hvor man ber om erstatning fordi man har vært utsatt for den belastningen det er å være straffeforfulgt. Der ser vi at Statens sivilrettsforvaltning har blitt strengere, sier Dietrichson.

Daniel Youseph Rahali kjenner flere som har søkt erstatning etter straffeforfølgning.

– Jeg kjenner mange. En kompis satt inne i tre uker i varetekt for noe han ikke hadde gjort. Han var også på feil sted til feil tid.

Verken Politidirektoratet, Oslo politidistrikt, Oslo politiforening, Øst politidistrikt eller Riksadvokaten ville stille til et intervju med NRK.