– Overvåket de ansatte

LO i Buskerud har avdekket et grovt brudd på personvernloven hos en arbeidsgiver i fylket. Arbeidsgiveren filmet sine ansatte på jobb, og brukte opptakene til å irettesette dem.

LOs sommerpatrulje

Mange arbeidsgivere vet ikke at de begår brudd på personvernloven når de kameraovervåker sine ansatte. LOs sommerpatrulje har blant annet vært ute og snakket med butikkeiere i sommer. 'En butikkeier må få lov til å overvåke butikken sin, men da må alle ansatte, inkludert sommervikarer, informeres om det', sier LOs sommerpatruljes leder. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Kristin Granbo / NRK

Det blir avdekket stadig flere arbeidsplasser som bryter personvernloven. LOs sommerpatrulje har i løpet av sommeren registrert flere hundre brudd der arbeidsgivere bryter med arbeidernes rett til personvern.

Et grovt brudd

I Buskerud avdekket patruljen et grovt tilfelle av ulovlig overvåking.

En arbeidsgiver skal ha sittet både hjemme og på kontoret sitt og fulgt med på sine ansatte, forteller Eivind Knudsen, som er faglig ungdomssekretær i LO Buskerud.

Eivind Knudsen LO sommerpatrulje

Eivind Knudsen er faglig ungdomssekretær i LO Buskerud. Han forteller at mange arbeidsgivere ikke er klar over at de bryter personvernloven, og at de retter opp bruddene raskt etter at patruljen har konfrontert dem.

Foto: Tuva Strøm Johannessen / NRK

Av de nær 300 bedriftene sommerpatruljen har besøkt i Buskerud i sommer, har mellom opptil 15 bedrifter brutt personvernloven. Alle bruddene går på overvåking, men mange handler om uvitenhet fra arbeidsgiver sin side.

– Ofte skyldes bruddene at mange ikke er helt klar over hva regelverket er, og da er de glad for at vi kommer og forteller hvordan arbeidsforholdene bør være, sier Knudsen.

Han legger til at arbeidsgiverne ordner opp med en gang de får beskjed om et misforhold.

Det er plikten til å informere de ansatte om overvåking, feil plassering av kameraer eller feil lagring av opptak som er innholdet i de fleste bruddene.

Datatilsynet og politiet kobles inn

Ved alvorlige brudd kobles Datatilsynet inn i saken. Sommerpatruljen sier de ser en økning i slike typer saker, og det overrasker ikke kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, Ove Skåra. Han kaller saken fra Buskerud, der arbeidsgiveren filmet sine ansatte, for alvorlig.

Ove Skåra

Kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, Ove Skåra, ser alvorlig på forhold der arbeidsgivere har overvåket sine ansatte ulovlig.

Foto: Meek, Tore / SCANPIX

– Kameraovervåkning skal brukes for å oppdage kriminelle forhold, og da skal opptakene overlates til politiet, som tar seg av videre etterforskning, sier han.

Han påpeker at kameraovervåkning ikke skal brukes for å se om ansatte fører timelister riktig eller om de gjør en god nok jobb.

– Hvorfor tror du at det har skjedd en økning i antall overvåkningsbrudd?

– At teknologien blir enklere og bedre kan være en grunn til at flere ukritisk tar det i bruk, sier Skåra.

Butikkeiere må få overvåke

Pål Henriksen Spjelkavik som leder LOs sommerpatrulje i Norge, synes personvernsbruddene er synd. De registrert slike brudd på 245 arbeidsplasser. Det er nesten syv prosent av alle bruddene som er avdekket. I fjor var tallet lavere, bare litt over én prosent av bruddene gikk på personvern.

Pål Henriksen Spjelkavik

Pål Henriksen Spjelkavik som leder LOs sommerpatrulje i Norge, forteller om en økning i antall brudd på personvernloven sammenlignet med sommeren i fjor.

Foto: LO Sør-Trøndelag

– En butikkeier må få lov til å overvåke butikken sin, men da må alle ansatte, inkludert sommervikarer, informeres om det, sier Spjelkavik.

Sommerpatruljene begynte først å registrere brudd som går på personvern i fjor, fordi de så et behov. Det ble meldt inn historier om arbeidsgivere som konfronterte sine ansatte med at de var fanget på film som viste hva de hadde gjort i arbeidstiden, forteller Spjelkavik.