Hopp til innhold

– Oslopakke 3 må bli Miljøpakke 1

Ni organisasjoner innen miljø og transport krever i et felles opprop at kollektivandelen må fordobles fra under 40 til 80 prosent.

Lille julaften
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Holger Schlaupitz

Holger Schlaupitz, talsmann for Naturvernforbundet.

Foto: Naturvernforbundet

– Det opprinnelige Oslopakke 3-forliket må endres vesentlig, sier talsmann for oppropet, Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

– Hovedbudskapet vårt er at de store investeringene i Oslopakke 3 må gå til de miljøvennlige transportmidlene, og da snakker vi om kollektivtransport og sykkeltransport. Det må gjøres på bekostning av de store veiutbyggingene.

– Øker både luftforurensningen og køene

De som står bak oppropet er Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Greenpeace, Framtiden i våre hender, Norsk forening mot støy, Astma- og allergiforbundet, Trafikkaksjonen, organisasjonen For Jernbane og Syklistenes Landsforening.

Kravene om en vridning mot kollektiv- og sykkelsatsing er rettet mot det tverrpolitiske utvalget som i disse dager reforhandler Oslopakke 3, etter at det ble kjent at pakken sprekker med 35 milliarder kroner.

Men å basere diskusjonen på hvordan man skal skaffe mer penger til en pakke som i utgangspunktet øker både luftforurensningen og køene, er uansvarlig, sier Holger Schlaupitz.

Gir køer andre steder

– Uansett hvor mye penger som kommer inn i Oslopakke 3, så vil det ikke bli nok til å bygge ut T-banetuneller, forlengelse av T-bane, et bedre busstilbud og så videre, hvis vi samtidig skal bruke så mange milliarder kroner på å bygge ut nye kjørefelt. Det går ikke opp.

– Men vil ikke investeringene i veier løse en del av de kapasitetsproblemene vi har i dag?

– Flere kjørefelter for bil fører til mer biltrafikk, og det blir nye køer andre steder i veisystemet. Vi løser ikke utfordringene på den måten, sier Schlaupitz.

Kollektiv reisetid reduseres

Organisasjonene viser i den forbindelse til beregninger i den store Oslopakke 3-rapporten som ble lagt fram rett før jul.

Her går det fram bilkøene vil øke nesten like mye hvis man bruker pengene på vei som hvis man bruker dem på kollektivtrafikk. Reisetiden med kollektivtransport vil derimot bli merkbart redusert hvis man satser på nettopp det.

– Det er en vinn-vinn-situasjon å satse på kollektivtransport fremfor å bygge ut store veier.