– Oslo-politiet prioriterer ikke grov miljøkriminalitet

Oslo kommune ber Økokrim om hjelp til å stoppe det kommunen mener er grov miljøkriminalitet i marka. Samtidig får Oslo-politiet kraftig kritikk.

dronebilder over Elveli i Sørkedalen

Elveli i Sørkedalen der det er dumpet store mengder masser. Kommunen har anmeldt miljøkriminalitet

– Dette er den største og mest alvorlige ulovlighetssaken i etatens historie, sier teknisk direktør Anne-Marie Vikla i plan- og bygningsetaten.

De ber Økokrim om hjelp for å få stilt eieren av Elveli gård i Sørkedalen for retten.

– Ulovlige fjell

Her er det dumpet fyllmasser fra byggeplasser tilsvarende 56.000 lastebillass ulovlig, ifølge kommunen. Det skal ha skjedd i en periode på snart 50 år.

Oppfyllingene fra 2004 ble politianmeldt i 2016. Vikla viser NRK modeller av hvordan de har endret terrenget.

Elveli gård i Sørkedalen, modell av masseoppfyllinger.

MODELL: Basert på flyfoto har plan- og bygingsetaten beregnet og laget modeller av massoppfyllingene.

Foto: Olav Juven / NRK

– Her er det fylt opp i nesten tjue meters høyde. Det er bygd flere ulovlige massedeponi-fjell - i marka, sier hun.

Tiltale ble tatt ut i fjor. Rettssaken ble imidlertid utsatt fordi politiet trengte mer tid til etterforskning. Kommunen purret i februar og ba 1. november om bistand fra Økokrim.

– Dette er en krevende miljøkriminalitetssak som vi politianmeldte for tre år siden. Men politiet gir den ikke den nødvendige prioriteringen, sier Vikla.

Frykt for forurensning

Prøver i området viser også forekomster av urene masser. Kommunen frykter derfor at Langlivassdraget blir forurenset.

Ifølge kommunen er det også ulovlige søppelfyllinger og en rekke ulovlig oppsatte bygninger på eiendommen. Det blir også arrangert utdrikningslag og russefester på Elveli.

Søppel på Elveli gård

VILLFYLLINGER: Bildet er tatt av plan- og bygningsetaten under en tidligere befaring på Elveli gård.

Foto: Plan- og bygningsetaten

I brevet til Økokrim antyder plan- og bygningsetaten også at inntektene fra mottak av masser og annen aktivitet kan være unndratt beskatning.

Avviser alle anklager

Grunneier Kåre Kristoffersen har hele tiden benektet å ha gjort noe ulovlig.

I april sa han til NRK at han var utsatt for en heksejakt fra Oslo kommune. Han så fram til å renvaske seg i retten.

I dag sier han at alle uttalelser fra den gang står ved lag. Han avviser dessuten antydningene om skattesnusk.

Kåre Kristoffersen

AVVISER ALT: Grunneier Kåre Kristoffersen avviser å ha gjort noe ulovlig.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Jobber med saken

Når Kristoffersen kan bli stilt for en domstol er uklart.

– Vi må bare gjenta at det er tatt ut tiltale. Det arbeides med å få sendt saken til tingretten, skriver påtaleleder Ole Rasmus Knutsen i Oslo politidistrikt i en e-post til NRK.

Han har ingen kommentar til kommunens kritikk eller brevet til Økokrim.

– Når en sak blir etterforsket, viser jo det at vi tar saken alvorlig, skriver Knutsen.

Maktesløse

Anne-Marie Vikla, teknisk direktør plan- og bygningsetaten

KRITISERER OSLO-POLITIET: Teknisk direktør Anne-Marie Vikla i plan- og bygningsetaten.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Anne-Marie Vikla i Oslo kommune er i tvil.

– Når vi hører at de prioriterer saken, men ikke merker noen progresjon, er det manglende utvikling, sier hun.

Noe av det mest alvorlige er ifølge Vikla at ulovlighetene har pågått så lenge uten at kommunen har hatt virkemidler til å stoppe dem.

Hun forteller blant annet om over to millioner kroner i ubetalte tvangsmulkter og ser fram til en fellende dom.

– Ingenting skjer. Vi står nesten maktesløse. Dette er alvorlig miljøkriminalitet i marka som vi ber politiet prioritere, og nå også Økokrim.

– Vi vet ikke hvordan vi skal håndtere slike saker videre hvis vi ikke får hjelp, sier Anne-Marie Vikla.

Skal få svar

Økokrim bekrefter å ha mottatt brevet, men vil ikke bekrefte om de etterforsker saken.

Elveli gård hestesportsenter

RIDESENTER: Elveli gård er også et hestesportsenter.

Foto: Rolf Petter Olaisen