– Oslo-området må prioriteres før Intercity-tog

De 80 milliardene som skal brukes på forlengelse av Intercity-bane til Halden, Lillehammer og Skien bør heller gå til kollektivutbygging i hovedstaden, mener Obos-sjef.

T-banen

T-BANE: Kollektivutbyggingen i Oslo og Akershus må prioriteres foran Intercity-utbygging, mener boligbygger.

Foto: Dina Johnsen / NRK

Når årets boligkonferanse starter i Oslo tirsdag er konsernsjef i Obos Martin Mælands klare beskjed til politikerne at de må prioritere kollektivutbygging i Oslo og Akershus foran Intercity-utbyggingen.

– Hvorfor skal staten betale hele kostnaden ved å bygge tog til Lillehammer og Halden, men bare halvparten når man bygger tog eller t-bane til Fornebu og enda mindre til nye t-banelinjer i Oslo og i Groruddalen, spør Mæland.

Han mener politikerne heller bør finansiere kollektivutbyggingen i Oslo-området enn å bruke dem på Intercity-tog på Østlandet.

Det vil han også si når premissgivere fra stat og kommune, samt store deler av bolig- og byggebransjen, arkitekter, byplanleggere og urbanister møtes på boligkonferansen.

Der skal de diskutere hvilke store, overordnede grep som må tas for å møte befolkningsveksten i de større norske byene i årene som kommer.

Halv million nye innbyggere

Martin Mæland

OBOS: Konsernsjef i Obos, Martin Mæland.

Foto: Henriette Mordt / NRK
Harald Minken ved Transportøkonomisk institutt (TØI)

TØI: Harald Minken fra Transportøkonomisk institutt.

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

De neste 20-30 årene kan Oslo vokse med 300 000 og Akershus med 250 000 nye innbyggere. Det betyr at det må bygges like mange boliger på de neste 20-30 årene, som det ble bygget de siste 100-150 årene.

– Utbyggingsbehovet i Oslo-regionen kan sammenlignes med gjenreisingsbehovet etter krigen, sier Mæland.

Mæland mener boligbygging kun er mulig hvis kollektivtilbudet er godt nok.

– Selv om myndighetene vet at det er behov for økt boligbygging tar de fortsatt ikke de store grepene som situasjonen krever.

Hvorfor tror du politikerne vegrer seg for å gripe inn?

– Oslo-regionen er ikke det som prioriteres i statlig sammenheng. De fleste stortingsrepresentanter er jo fra andre steder i landet, sier Mæland.

Vil at staten betaler regningen

Mæland mener at på samme måte som staten tar de største grepene når det gjelder jernbane, bør de også gjøre det for kollektivutbyggingen i hovedstadsområdet hvor det er mange flere passasjerer.

– For de 80 milliardene en forlengelse av Intercity-banen koster, kan man bygge mye kollektivtrafikk i Oslo-regionen.

Mæland ramser opp en tverrforbindelse i Groruddalen, forlengelse av t-banen ut til Ahus, ny Fornebubane og ny sentrumstunell i Oslo som de viktigste kollektivtiltakene for at folk skal komme seg til og fra jobben etterhvert som folketallet øker.

Men dere har jo en viss egeninteresse i dette. Skal Obos for eksempel få utbytte av tomtene dere har kjøpt på Fornebu, så må en Fornebubane være på plass?

– Folk som bor på Fornebu kjører jo ofte mot strømmen, det er de mange tusen som jobber på Fornebu som først og fremst sitter i kø og som trenger et kollektivtilbud, sier Mæland.

T-bane mer lønnsomt

Obos-sjefen får støtte av Harald Minken fra Transportøkonomisk institutt. I en kronikk i Aftenposten konkluderer han med at utbygging og fortetting innenfor byggesonen i Oslo vil være langt mer effektivt enn Intercity-utbygging utover mot Østfold, Vestfold og Hedmark.

Til NRK sier Minken at det er gjennomført samfunnsøkonomiske analyser som viser at Intercity-utbygging i ytterområdene ikke er lønnsomt.

En rapport laget av Dovre Group og Transportøkonomisk institutt for et par år siden slår fast at full Intercity-utbygging er «meget ulønnsomt».

Ifølge rapporten er området for stort, og passasjerene for få i forhold til pengene som brukes.

Man må prioritere forbedringer i Oslo hvor det er akutte fremkommelighets problemer for toget, foran Intercity-utbyggingen sier Harald Minken.

Intercity-triangelet

INTERCITY: Slik er det meningen at Intercity-triangelet skal se ut når det er ferdig.

Foto: Jernbaneverket