– Ønsker flere trossamfunn til Pride

Skeiv verden mener at det er viktig for folk i LHBTQ-miljøene å bli anerkjent av sine egne trossamfunn, men få representanter for ulike trosretninger vil delta i paraden.

Prester som deltar i Pride

DE ENESTE PRESTENE: Den norske kirke er en av to trossamfunnet som deltar i Pride-paraden. Bildet er fra 2016.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Lørdag er det nok en gang duket for den årlige og fargerike Pride-paraden. Da samles lesbiske, homofile, transpersoner og andre (LHBTQ) for å feire seg selv. Den norske kirke, flere organisasjoner og enkeltpersoner deltar også i paraden.

Susanne Demou Øvergaard

Generalsekretær i Skeiv verden, Susanne Demou Øvergaard, mener det er viktig å gi trossamfunn anerkjennelse for de tingene de faktisk gjør. Men samtidig være kompromissløse og tydelige på at de skal respektere og anerkjenne LHBTQ-personer som også deler deres religion.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Skeiv verden er en nasjonal interesseorganisasjon for personer i LHBTQ-miljøene med minoritetsbakgrunn, de ønsker at flere trossamfunn slutter seg til Pride.

– Hos mange av de vi treffer er religion en stor del av deres identitet. Så det hadde vært positivt hvis deres egne trossamfunn anerkjente deres eksistens, seksualitet og kjønnsidentitet, sier generalsekretær i Skeiv verden, Susanne Demou Øvergaard.

Ingen rabbinere fra det mosaiske trossamfunn deltar i Pride-paraden. Det er kun forstander for det jødiske trossamfunnet, Ervin Kohn, som også er nestleder i Antirasistisk Senter som deltar.

– Rabbineren er ikke i Norge på det tidspunktet. Jeg er heller ikke i byen, men jeg har deltatt på Pride-party hos den canadiske ambassadøren, skriver Kohn i en e-post til NRK.

Flere som ikke deltar

Tro- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke utgjør 622.042 personer ifølge tall fra i fjor. NRK har kontaktet 11 trossamfunn, menigheter og religiøse organisasjoner. Ingen av dem deltar i Pride.

 • Den katolske kirken har aldri deltatt i Pride og har heller ingen planer om å delta i fremtiden. De deltar kun i kristne eller interreligiøse arrangementer.

 • Jehovas vitner deltar heller ikke, men svarer at de respekterer enkeltpersoners og gruppers rett til å demonstrere.

 • Buddhistforbundet forteller at de støtter LHBTQ-miljøet, men at de som organisasjon ikke har kapasitet til å delta i Pride.

 • Forstander ved Det islamske forbundet, Basim Ghözlan, sier de ikke deltar, men ønsker at homofile muslimer tar kontakt med dem hvis det føler et behov for å snakke.

 • Ahmadiyya-muslimene svarer at deres imam ikke er tilgjengelig på grunn av ferie.

 • Bahá'í-samfunnet i Norge har valgt å ikke kommentere saken.

 • Norges Hindu Kultursenter har valgt å ikke kommentere saken.

 • Sjiamuslimene ved Imam Ali moskeen i Oslo har ikke svart på NRKs henvendelse.

 • Islamsk Råd Norge har ikke svart på NRKs henvendelse.

 • Det norske zarathushthriske trossamfunn har ikke svart på NRKs henvendelse.

 • Pinsevennene ved Evangeliesenteret har ikke svart på NRKs henvendelse.

– Viktig å være seg selv

71,5 prosent av befolkningen i Norge er medlemmer av Den norske kirke ifølge SSB. Øvergaard håper kirken kan bruke sine plattformer til å oppfordre andre trossamfunn til å delta i Pride. Hun tror at mange har misforstått hva Pride er.

– Flere tenker at det kun er en fest og glemmer viktigheten i forhold til det å kunne være seg selv og feire det. Mange føler stor skam rundt sin identitet og samfunnet har også bidratt til tabuer om «skeive».

Generalsekretær Berit Hagen Agøy i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, sier at de har hatt positive samtaler om homofili med andre kirkesamfunn.

– Vi snakket med Islamsk Råd Norge om homofili for mange år siden. Utover det vi har ikke snakket om homofili med andre religioner. Vi velger temaer i fellesskap og Den norske kirke vil ikke presse vår agenda på de andre.

Human-Etisk Forbund opplyser at de skal delta i paraden.