– Norge må ha bedre jordvern

Klarsignalet til å bygge et Ikea-varehus på dyrka mark i Vestby, fører til krav om bedre jordvern i Norge.

Listhaug på Vestby

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) ble møtt av både forkjempere og motstandere av Ikea-utbyggingen, da hun var i Vestby. Nå møter hun krav om at dyrka mark må få bedre vern.

Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Leder i Akershus Venstre, Solveig Schytz, er en av dem som er kritisk til at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) fredag ga grønt lys for utbyggingen.

– Venstre fremmet nylig et forslag i Stortinget om sterkere jordvern. I forslaget ber vi regjeringen å legge fram en helhetlig plan for jordvern til behandling i Stortinget. I det samme forslaget ba vi også om at alle dispensasjonssaker som er til behandling settes på vent til man har en slik helhetlig plan på plass, sier Schytz.

Solveig Schytz

- Vi er skuffet over at Sanner har avgjort striden om Ikea-utbyggingen før Venstres forslag om sterkere jordvern, er behandlet i Stortinget, sier leder i Akershus Venstre, Solveig Schytz.

Foto: Gisle Bjørneby

Skuffet over Sanner

Forslaget er ennå ikke behandlet, men hun sier det er et reelt håp om å få flertall for vårt forslag i Stortinget. Og hun er skuffet over at Sanner har avgjort striden om Ikea-utbyggingen før Venstres forslag er behandlet.

– Dette bare understreker behovet for en helhetlig jordvernplan, fortsetter hun.

– Vil Venstre med dette ta makten fra lokalpolitikerne i større utbyggingssaker?

– Nei, en jordvernplan vil bare gi lokalpolitikerne bedre retningslinjer for hvordan de skal behandle slike saker. Dyrka mark trenger et bedre lovvern. Vi har Markaloven, vern om naturmangfold, kulturminnevern og vern av strandsonen. Nå er det på høy tid at vi får et bedre vern av dyrka mark, avslutter hun.

Fagforening for jordvern

Naturvernforbundet er kritisk til utbyggingen. Det samme er Naturviterne, fagforening for akademikere med naturvitenskapelig utdanning og kompetanse.

Det trengs et sterkere jordvern i Norge, mener Finn Roar Bruun, leder av Naturviterne.

Han synes det er trist at regjeringen mener storsamfunnet har mer behov for et varehus på Vestby enn fremtidig mulighet for matproduksjon på Delijordet.

– Pulverisert ansvar

Regjeringen har på kort tid godkjent tre utbyggingsprosjekter som tar av dyrka mark. I tillegg til i Vestby, er det også godkjent utbygging på omstridte områder utenfor Trondheim og Bergen.

– Staten må ta et større ansvar. Det er lett å forstå den enkelte bonde som vil selge jorda og tjene millioner. I neste omgang er det den enkelte kommune som vil tape millioner på å si nei til store utbygginger. Her må staten ta et større ansvar, sier Bruun.

– Mange tenker at dette er en sak som Bondelaget kan kjempe for, men dette er en viktig samfunnssak. Bare tre prosent av landet vårt er dyrkbart. Vi kan ikke fortsette å bygge det ned, fortsetter han.

Han mener det må bli bedre kompetanse på utbyggingsfeltet i den enkelte kommune og et sterkere vern av den dyrka marka. Planleggingen av infrastruktur og utbygging må bli bedre og fortetting må brukes i større grad.