Hopp til innhold

– Eldre og unge som jobber sammen er en god idé

Stortingsrepresentant Bengt Morten Wenstøb (H) roser det frivillige prosjektet i Sarpsborg som hjelper unge NAV-brukere inn i arbeidslivet.

Bengt Morten Wenstøb

– Vi er helt avhengige av å få folk i arbeid når man er ganske ung, hvis ikke får det konsekvenser for senere yrkeskarriere, sier Bengt Morten Wenstøb (H).

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Jeg har alltid trodd på frivillighet og engasjement, og det er absolutt noe vi behøver. Et samfunn klarer aldri å bestemme gjennom myndigheter hvordan man skal hjelpe alle. Dette handler om et samarbeid mellom det offentlige, og det private og frivillige, sier stortingsrepresentant Bengt Morten Wenstøb (H) til NRK.no.

I fjor høst tok en gjeng med ivrige pensjonister initiativet til å ruste opp Bodalstranda i Sarpsborg. Med seg på laget fikk de Frivilligsentralen, NAV og kommunen.

Det siste drøye halvåret har seniorene jobbet sammen med unge arbeidsledige, og fasiten er at flere av ungdommen har kommet seg inn i fast jobb, og ut av NAV-køen.

– Jeg syns det er et veldig bra prosjekt. Det som er utfordringen blant ungdom er at en del faller ut, både fra skolen og arbeidslivet. Vi er helt avhengige av å få folk i arbeid når man er ganske ung, hvis ikke får det konsekvenser for senere yrkeskarriere, sier Wenstøb.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Prosjekt Nevenytting total

Gjennom «Prosjekt Nevenyttig» i Sarpsborg har pensjonister og arbeidssøkende ungdom samarbeidet om å ruste opp en strand. Dette har ført flere av ungdommene inn i fast jobb, og ut av NAV-køen.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli

Viktig sosial side

Det at pensjonistene og ungdommene jobber side om side, er et aspekt stortingspolitikeren liker spesielt godt. Han mener prosjektet i Sarpsborg er et eksempel til etterfølgelse.

– Eldre og unge som jobber sammen synes jeg er en god idé, nettopp fordi seniorene går ut av arbeidslivet, og det gir et meningsfylt arbeid for dem. I tillegg er det god læring i at man møter folk som kan jobben sin, og selv har jobbet over mange år.

Wenstøb understreker at man heller ikke skal undervurdere den sosiale siden ved et slikt prosjekt.

– Det er ikke nødvendigvis selve jobben som er det viktigste med jobb, men helheten rundt. Blant annet det å skaffe seg et sosialt nettverk, og er det noe vi mennesker behøver så er det nettopp et fellesskap å være en del av.

– Skal se på velferdssamfunnet

– Det merker vi også hos mennesker som er sykemeldt fra ordinær jobb. Da blir den gode følelsen av å ha både arbeid og et sosialt fellesskap borte, fortsetter Wenstøb.

Han peker på at regjeringen allerede har nedsatt et ekspertutvalg som skal gjennomgå hele NAV som forvaltning.

– Man ønsker også å se på velferdssamfunnet vårt, og hvordan vi kan målrette de tiltakene vi har.

Og i dette arbeidet mener Wenstøb at de frivillige organisasjonene står sentralt.

– Det betyr at vi i fremtiden vil jobbe mye med sammenhengen frivillig og offentlig. Det kan være at man stimulere med økonomiske midler i enkelte sammenhenger, men det kan også være at man trekker organisasjonslivet mye mer med.