– Minst 84 000 besøkte Tall Ships Races

Ut ifra mobilbruken under skutefestivalen har Telenor regnet ut at besøket lå langt over Fredriksstad Blads telling.

Utseiling av Tall Ships Races
Foto: Petter Larsson / NRK

Fredrikstad kommune har hentet inn Telenors dekningsdirektør, Bjørn Amundsen, for å motbevise resultatet av Fredriksstad Blads telling.

Avisen hyret inn forsker og sosiolog Sven Erik Skønberg til å telle og regne ut hvor mange som hadde besøkt skutefesten Tall Ships Races.

Han kom frem til at Fredrikstad sentrum hadde fått til sammen 28 000 besøk under festivalen.

Men trafikkdataene til Telenor tilsier at det var minimum 84 000 besøk under skutefesten, opplyser dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen.

Mobilselskapets tall tyder dermed på at avisen bare har telt hvert tredje besøk.

Ikke hjemmel til å telle telefoner

Telenor har ikke lov til å innhente og registrere antall telefoner som er påslått i et gitt område på et gitt tidspunkt.

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor.

Foto: Pétur Níelsson / NRK

Men Amundsen forteller at de har statistiske verktøy, som gir en god indikasjon.

– Det vi har gjort er å samle trafikkdata på hvor mange samtaleminutter, hvor mange sms-er og hvor mye mobildatatrafikk har gått gjennom Telenors nett.

– Hva viser den gjennomgangen?

– Den viser at det har vært et sted mellom 80–100 000 i Fredrikstad. Vi har hatt en trafikkavvikling i byen på lørdagen som er rett over det vi har pleid å ha på 17. mai. og like under de andre dagene, men det har vært jevnt over mye folk i byen under festivalen.

– En god metode

Amundsen forteller at deres metode for anslag har vist seg å treffe innenfor en feilmargin på 15 – 20 prosent, de gangene de har brukt den på arrangementer hvor antall besøkende er kjent.

– De tallene som nå er presentert underbygger det vi har trodd. Nemlig at anslaget til Fredriksstad Blad var for lavt, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Han har offentlig gått ut og sagt at han tviler på om avisens telling kan stemme.

– Jeg har ingen grunn til å tvile på Telenors regnemetode. Dette har gitt oss et tall som alle må ta på alvor.