– Mange flyplassnaboer må flytte fra støyen

Bygging av ny rullebane ved Oslo Lufthavn betyr at flystøyen vil ramme nye områder. Over 500 hus må fraflyttes, mener ordføreren i Ullensaker.

oslo_stoysoner_avinor

– Mange av husene som ligger mellom her og flyplassen, vil havne i den røde støysonen, sier Ullensaker-ordfører Tom Staahle (Frp).

Ullensakerordfører Tom Staahle

Mange hundre hus kan få så høy flystøy at de bør kjøpes ut av staten, mener ordføreren Tom Staahle(Frp).

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Vi står på parkeringsplassen utenfor nærbutikken på Sand, tettstedet sørøst for Oslo Lufthavn med 2182 innbyggere.

Det populære boligområdet i Ullensaker blir liggende like ved en eventuell tredje rullebane på Gardermoen.

Et foreløpig støysonekart viser hvordan bråket kan fordele seg. Det er også markert hvordan støysonene vil vokse med endrede innflygingstraseer (markert med lyserødt). Det er dette alternativet som resulterer i flest støyrammede.

Heidi Berntsen fra Sand i Ullensaker

Heidi Berntsen er vant til flystøy, men frykter forferdelig bråk dersom ny rullebane bygges like ved hjemstedet Sand.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Vi blir liggende i rød støysone og det er forferdelig, sier Heidi Berntsen som er innom Kiwi for å handle.

Rød støysone betyr et gjennomsnittlig støynivå på over 62 desibel.

Hvordan vil det ramme dere?

– Det blir veldig bråkete, og vi har det bråkete fra før av, sier hun og bærer handleposene ut mot bilen på parkeringsplassen.

Krever innløsning

Tettstedet Sand er vant til flybråk fra dagens to rullebaner, men situasjonen kan bli dramatisk mye verre med en rullebane nummer tre, mener ordføreren.

– Vi snakker om rundt 560 boliger som kan havne i rød sone. Det betyr at disse boligene må innløses. Her må staten på banen og sikre at disse boligeierne blir ivaretatt ved å løse ut boligene for dem.

– Så disse må flytte?

– Ja, hvis man vedtar at den tredje rullebanen skal komme, og står på at den skal bygges øst for dagens flyplass, så må staten sørge for de 560 boligene får en forutsigbarhet, og det krever innløsning.

Helst skulle ordføreren sett at rullebaneplanene puttes i en skuff og blir der.

Flyplassjefen går ikke god for tall

Støysonekartet som kommunen har tatt utgangspunkt i, er bare et utkast, Det er først mulig å si noe sikkert om konsekvensene når det er laget bedre kart, mener flyplassjefen.

Øyvind Hasaas

Flyplassdirektøren Øyvind Hasaas ved Oslo Lufthavn mener det er for tidlig å si hvordan støyen fra 3. rullebane vil ramme i nærområdene. Eksakte kart kommer på forsommeren.

Foto: Hanna Seferowitcz / NRK

– Når vi kommer ut på forsommeren vil disse kartene være tilgjengelige for reguleringsmyndigheten og for alle andre, og da vet vi det endelige antallet som blir berørt av den tredje rullebanen, sier Øyvind Hasaas.

– Men avviser du at det kan bli så mange som over 500 boliger i rød sone når dere kommer til sommeren?

– Det er for tidlig å si hvor mange som kommer innenfor. Disse foreløpige kartene indikerer dette tallet, men vi vet ikke sikkert før nye kart er laget.

Folk er bekymret

Sand-beboere NRK har snakket med frykter at de må flytte fra hjemmene sine.

Elisabeth Krogstad Iversen

Elisabeth Krogstad Iversen frykter flybråk kan gjøre det ubeboelig på hjemstedet Sand i Ullensaker.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

–Hvis det blir en tredje rullebane på Gardermoen, kan vi ikke fortsette å bo der vi bor, fordi det blir for mye støy fra flyene, sier Elisabeth Krogstad Iversen.

– Vi er etablerte her, har hus og familie. Og ønsker å bo her videre, sier Anne Grethe Lotsberg.

– Usikkerheten er uholdbar, mener ordføreren som vil be om et møte med Samferdselsdepartementet.

– Dette handler om enkeltmennesker og deres trygghet. Og jeg kan ikke se at mine innbyggeres interesser er ivaretatt så langt, sier han.

Arkeologene har landet på Gardermoen