– Mange er rammet i Halden

Tidligere kommuneadvokat Morten Stegard sa i Halden tingrett i dag at han ikke er alene om å bli dårlig behandlet i Halden kommune.

Halden tingrett

Det er satt av fem dager til rettssaken i Halden tingrett.

Foto: Rainer Prang / NRK

Stegard fikk i 2007 medhold både i tingretten og lagmannsretten i at han var usaklig oppsagt. Han ble da tilkjent 400.000 kroner i erstatning, men fikk ikke jobben tilbake.

Les også: Advokat vil ha jobben tilbake

Krever oppreisning og erstatning

Men Stegard mener at fire personer tilknyttet Halden kommune har vært direkte delaktige i å ødelegge både helsen og omdømmet hans. Det gjelder rådmann Per Egil Pedersen, tidligere ordfører Per-Kristian Dahl, tidligere gruppeleder for Halden Arbeiderparti, Svein Olaussen, samt advokat Knut Marius Sture.

De avviser både søksmålet og kravene Stegard fremsatte i Halden tingrett i dag.

Den tidligere kommuneadvokaten krever 200.000 kroner for krenkelsen han følte den usaklige oppsigelsen var, og han krever erstatning for tapt arbeidsinntekt på mellom 350.000 og 400.000 kroner i året som følge av svekket helse og omdømme. Erstatningen krever han for hvert år fra 1. januar 2008 til han blir pensjonist i 67 års alder.

Ønsket avklaring

Den direkte bakgrunnen for rettssaken denne uken var at Pedersen, Dahl, Olaussen og Sture stevnet Stegard for retten i håp om å få rettslig avgjort at de ikke skylder ham noe.

Grunnen var at Stegard i 2009 tok ut en forliksklage mot de fire, uten at det førte til noen avklaring. De ønsket derfor å gå rettens vei for å få saken ut av verden, men Stegard gikk da til motsøksmål og mener altså at de har et personlig strafferettslig ansvar i saken.

– At en arbeidsgiver har betalt erstatning etter arbeidsmiljøloven, er ikke til hinder for at de som faktisk står bak i en sak som denne, stilles personlig til ansvar, sa Stegard i retten i dag.

– Mange har opplevd det samme

Han sa også at han synes det er viktig å fortelle offentlig om hvordan arbeidsmiljøet har vært i Halden kommune.

– Det er viktig for meg å få brakt forholdene i kommunen frem i lyset, for jeg er ikke noe unntak i Halden. Det som har rammet meg, har rammet mange andre mennesker i tilknytning til Halden kommune, sa Stegard.

Han fortalte at han flere ganger har blitt fortalt av medarbeidere i kommunen at de har vært redde og at de har blitt truet fra politikere som har forsøkt å øve press på saksbehandlingen.

Rettssaken varer frem til fredag.

John Dahl Kongsvik og Morten Stegard (t.v)

Rettslig medhjelper John Dahl Kongsvik og Morten Stengard i retten i dag.

Foto: Pål Andersen/NRK