Hopp til innhold

– Må være veldig smertefullt

Dyrevernere reagerer kraftig på at en villrein hadde en 1,5 kilo stor isklump festet til merkehalsbåndet.

Simle med isklump i halsbåndet

KRITISK: NOAH og Dyrevernalliansen mener det må ha vært svært ubehagelig og smertefullt for simla å ha isklumpen hengende på halsbåndet.

Foto: Miljødirektoratet/SNO

Jegerne som skal avlive villrein for å bekjempe skrantesyken, skjøt søndag reinen i Nordfjella.

Det var tolv dager etter at den første gang ble observert med isklumpen rundt halsen.

Siri Martinsen, NOAH

Siri Marthinsen, veterinær og leder i dyrevernsorganisasjonen NOAH.

Foto: Robert Hansen / NRK

De første gangene løp den sammen med flokken sin, og man fikk ikke mulighet til å avlive på forsvarlig vis før søndag, ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Dette er det tredje tilfellet av rein som har fått isdannelse på merkebåndet, av nesten 400 villrein som har blitt merket i Norge tidligere.

– Dette er veldig bekymringsfullt, og et tegn på at man må gjøre endringer. Jeg håper Mattilsynet setter ned foten for denne type merking. Dette kan ikke fortsette, sier veterinær og leder i dyrevernsorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen.

– Fysisk og mentalt belastende

Simla ble merket med radiosender i mars i fjor.

Målet med merkinga av villrein i Nordfjella er å få informasjon for å gjennomføre saneringsprogrammet for skrantesyke, og for å kunne vurdere om dette utføres på en dyrevelferdsmessig best mulig måte, ifølge NINA.

Simle med isklump i halsbånd

Isklumpen og halsbåndet veide til sammen 2,5 kilo, ifølge Norsk institutt for naturforskning.

Foto: Miljødirektoratet/SNO

NOAH-lederen sier isklumpen på simla som ble skutt, må ha vært svært ubehagelig og smertefullt for den.

– Det er sikkert ubeskrivelig for et dyr som er avhengig av flukt, å plutselig være hemmet på den måten. Det er både fysisk og mentalt veldig belastende, og direkte farlig for overlevelsen, sier Martinsen.

Ber om innsyn

Martinsen mener forskerne bør bruke andre måter å merke dyrene på. Halsbåndet reinen hadde på seg, veier omtrent én kilo.

– Desto mindre merkene er, desto inngripende vil de være. Denne merkingen har vist seg å være veldig inngripende og kan føre til død. Da må man revurdere det, fastslår hun.

Biolog og daglig leder i Dyrevernalliansen, Anton Krag

Anton Krag, daglig leder i Dyrevernalliansen.

Foto: ihne pedersen / Dyrevernalliansen

Også Dyrevernalliansen reagerer sterkt på bildene av reinen. Merking av ville dyr en stor belastning for dyrene, mener daglig leder Anton Krag.

– Vi kommer til å be om innsyn i obduksjonsrapporten og følge dette opp hos Forsøksdyrforvaltningen. Det er helt uakseptabelt at det skjer gjentatte ganger, sier han.

– Tar hendelsen alvorlig

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har åtte merkede villrein i Nordfjella.

Instituttet skriver i en pressemelding at de tar hendelsen svært alvorlig. De har orientert Mattilsynet og skal sende avviksmelding når alle forhold rundt hendelsen er klarlagt.

Simle med isklump i halsbånd

Jegerne som skal avlive villrein for å bekjempe skrantesyken, skjøt søndag denne simla i Nordfjella.

Foto: Miljødirektoratet/SNO

Veterinær Bjørnar Ytrehus, dyrevelferdsombud i NINA, sa fredag at isklumpen må ha vært veldig ubehagelig for simla.

Instituttet skal nå gjøre en vurdering av selve merkingen.

Bjørnar Ytrehus

Bjørnar Ytrehus, veterinær og dyrevelferdsombud i NINA.

Foto: Arnstein Staverløkk

– Vi må gå gjennom fordelene merkingen har for samfunnet og villreinen, og veie de opp mot den dyrevelferdsmessige belastningen de viser seg å kunne være, sa han.

Den foreløpige forklaringen for isdannelsen på halsbåndet, er værforholdene i Nordfjella.

– Basert på det vi hører fra folket i området har Nordfjella et røft klima, med vær som er veldig kaldt og veldig fuktig. Kanskje har man en situasjon der det er mye rim og mye isdannelse.