Hopp til innhold

– Må samle krefter for dobbeltspor

Fylkesordfører Ole Haabeth sier at Østfold-kommunene må stå sammen for å få dobbeltspor på jernbanen gjennom fylket innen 2022.

Fylkesordfører Ole Haabeth

Fylkesordfører Ole Haabeth er klar i sin tale til Østfolds kommuner. Nå må alle krefter samles for å realisere målet om nytt dobbeltspor fra Oslo til Halden.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Ambisjonen i Østfold er å få et nytt dobbeltspor mellom Oslo og Halden ferdigstilt innen 2022, hvilket er 22 år tidligere enn det som er nedfelt i planene som sentrale myndigheter har vedtatt.

Les også: Vil ha dobbeltspor ferdig i 2022

Les også: Vil ha dobbeltspor innen 15 år

– Må samle kreftene

For å nå målet må det jobbes raskt, og onsdag kveld er formannskapene i kommunene langs Vestre linje i Østfold innkalt til et informasjonsmøte i sakens anledning.

– Vi har innledet et samarbeid med alle kommunene for få fart i planarbeidet sammen med Jernbaneverket. Det er for å styre klar av mulige problemer i dette arbeidet at vi skal ha dette møtet, sier fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth.

Han understreker at det nå er viktig at Østfold-kommunene står samlet.

– På møtet må vi skape en forståelse av at vi må samle kreftene for å ha noen mulighet til å nå den relativt ambisiøse målsetningen om dobbeltspor til Halden innen 2022, sier Haabeth.

Se video om behovet for dobbelspor i Østfold her

Video nsps_upload_2010_1_13_17_17_11_656.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

– Må følge den nåværende traseen

Han forteller at traseen for det nye dobbeltsporet stort sett kommer til å følge den nåværende traseen på Vestre linje.

Les også: Krever ny togtrasé

- Vi mener at den for det meste må følge den nåværende traseen, men det må gjøres relativt store tilpasninger i flere kommuner, sier Haabeth.

Han beskriver de kommunevise utfordringene slik:

– I Fredrikstad er det vedtatt en ny trasé, som riktignok må reguleres og behandles på nytt igjen. I Moss har man kommet mye lenger. Der er reguleringsplanarbeidet delvis fullført. Når vi kommer til Sarpsborg, har man ikke fastlagt noen trasé, og der er utfordringene relativt store. Der må man nok regne med en noe annen linjeføring enn i dag. I Halden er det også utfordringer, men der blir det kanskje ikke de helt store omlegningene i sentrale områder av byen, sier Haabeth.

– Må tenke maks fart langs Vestre linje

Han opplyser at Jernbaneverket legger opp til at planene for traseen er klare innen seks måneder.

– Jernbaneverket har planer om å ha sin intercity–strategi - og dermed også en fastlagt trasé for dobbeltsporet gjennom Østfold - klar i løpet av første halvår i år, sier Haabeth.

Han mener at det ikke vil være aktuelt å la traséen følge E6, hovesakelig fordi folk bor i byene og at det er hensynet til passasjerene der som må være avgjørende.

Han tror heller ikke det er aktuelt med med hovedtrasé for ekspresstog til Sverige og en sløyfe nedom Østfold-byene.

– Vi trror det er uaktuelt å få rustet opp og bygget to forskjellige traseer, så vi må i stedet tenke maksimalt høye hastigheter langs nåværende trasé, sier Haabeth.

Les også: – Bind Østfold sammen