Hopp til innhold

– Må prosjektfinansiere dobbeltspor

– Dobbeltsporet til Halden må prosjektfinansieres for å kunne stå ferdig innen 2022, sier leder av Jernbaneforum Øst, Gretha Kant.

NSB

Prosjektfinansiering på må til for å få dobbeltspor gjennom Østfold ferdig innen 2022, mener Jernbaneforum Øst.

Foto: Morten Holm / Scanpix

Kant får støtte av fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth.

– Ikke råd til å vente

Begge mener at dobbeltspor til Halden 2022 er en svært viktig del av utviklingen av det regionale og nasjonale jernbanenettet.

– Verken pendlerne, næringslivet eller nasjonen har råd til å vente i mer enn 10 år på et slikt jernbanetilbud, ifølge både Kant og Haabeth.

Nå skal de jobbe for å få Regjeringen og Stortinget med på planen.

– Sikrer uavhengighet av budsjettbevilgninger

Jernbaneforum Øst mener at dobbeltsporet til Halden 2022 må prosjektfinansieres for å få sikret en helhetlig og sammenhengende utbygging til lavest mulig investering og størst mulig samfunnsnytte.

En prosjektfinansiering for hele stekningen Moss – Halden vil sikre at prosjektet blir uavhengig av årlige statsbudsjettbevilgninger med risiko for mindre tildelinger, forsinkelser og tilhørende økte investeringer, mener Jernbaneforum Øst.

Prosjektfinansiering er allerede benyttet i en rekke offentlige prosjekter innenfor helsesektor og samferdsel i Norge.

Vil etablere eget selskap

Jernbaneforum Øst ser for seg det følgende som en mulig løsning:

  • Jernbaneverket får etablert et aksjeselskap (et eget prosjekt) som får ansvaret for planlegging og utbygging, og setter sammen et styre med personer fra både privat og offentlig sektor.
  • Gjennom Stortingets godkjenning av prosjektfinansiering for prosjektet, må det settes en dato for ferdigstillelse (2022), samt at «selskapet» får lån av staten til planlegging og utbygging på mest kostnadseffektive måte.

Jernbaneforum Øst mener at utbygging av Østfoldbanen, Vestfoldbanen og dobbelspor til Lillehammer er tre nasjonale og regionale prosjekter hvor prosjektfinansiering bør tas i bruk.

Disse beløper seg til samlet 80–100 milliarder kroner.

– Dersom disse prosjektene skal realiseres i løpet av de nærmeste 10–15 årene, er prosjektfinansiering en helt naturlig vei å gå, sier Kant og Haabeth.