– Må motvirke tyngdeloven Oslo innebærer

I de første forhandlingene om en ny stor-region rundt Oslofjorden, er kampen mot at «alt» skal dras mot hovedstaden blitt viktig.

Oslo

DRAS HIT: Fylkene rundt Oslo lover å kjempe hardt for å motvirke at «alt» ras mot hovedstaden.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Ole Haabeth riksveg 22

POSITIV 1: Fylkesordfører Ole Haabeth i Østfold mener en stor-region vil styrke fylkene som går inn i den.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

– Vi må ha sterke motorer rundt Oslo og stoppe den ensidige Oslo-trafikken, sier fylkesordfører Ole Haabeth i Østfold.

Denne helgen har han sittet sammen med delegasjoner fra fylkeskommunene i Buskerud og Akershus for å snekre planene for en region der de tre fylkene slår seg sammen.

Etter den første av flere samlinger denne høsten, er Haabeth styrket i troen på at man må ha større enheter for å være en motvekt til at så mye sentraliseres i Oslo.

Ser negativ trend

Roger Ryberg

POSITIV 2: – Det kryr av byer i denne regionen som kunne avlastet Oslo, sier fylkesordfører Roger Ryberg i Buskerud.

Foto: Picasa 2.6 / NRK

Og han får full støtte av fylkesordfører Roger Ryberg i Buskerud.

– Det har blitt en stor opphopning av statlige oppgaver knyttet til Oslo, og det har blitt mer de siste 10-20 årene. Vi trenger kraftfulle regioner som kan påvirke dette. Det kryr av byer i denne regionen som kunne avlastet Oslo. Nå vil vi bygge opp, sier Ryberg.

Forhandlingene fredag og lørdag var de første på veien mot en stor region. Allerede fredag møtes delegasjonene igjen for å diskutere videre, og i midten av november skal gruppa levere en rapport om hvordan en slik region vil se ut og organiseres. Før jul skal fylkeskommunene stemme over saken.

Fordel med kommunediskusjoner

Diskusjonene om sammenslåing av fylkeskommunene, kommer omtrent samtidig som det diskuteres omfattende kommunesammenslåinger over hele landet, og også samtidig som det slås sammen politidistrikt.

Haabeth mener det er en fordel at de ulike diskusjonene skjer samtidig.

– Det ville vært veldig uheldig om man diskuterte kommuner uten å se på de andre nivåene. Fylkesnivå og kommunenivå bør ses under ett, sier Haabeth.

Og selv om politireformen i utgangspunktet ikke har noe å gjøre med organisering av kommuner og fylkeskommuner, tjener plasseringen av hovedsete og operasjonssentral for det nye Øst politidistrikt i Ski som et eksempel for Haabeth.

– At så mye av politidistriktet havner i Ski, det beklager jeg. Argumentasjonen om at det er viktig å dra nytte av kompetansen rundt Oslo, kan brukes i enhver sammenheng.

Det viser at det å bygge opp sterkere motorer utenfor Oslo, ikke ligger fremst i pannebrasken på de som avgjør. Man må gjøre politiske vedtak på tvers av den tyngdeloven som Oslo innebærer, sier Haabeth.