– Må kunne føle seg ivaretatt

De voldsutsatte må føle seg ivaretatt. Det sier seksjonsleder for påtalejuristene i Øst politidistrikt, Kåre Solvoll. En fersk rapport fra OsloMet viser at brudd på besøksforbudet ikke blir godt nok fulgt opp av rettsapparatet. Sånn skal det ikke være, sier Solvoll. De som har fått innvilget besøksforbud skal føle at vi passer på.