– Må ha mer omsorg for barna til insatte

Vi må være mer opptatt av barnas beste når foreldre havner i fengsel, mener organisasjonen «For Fangers Pårørende».

Kajsa Næss til venstre og Kjersti Holden

Kajsa Næss og Kjersti Holden var blant dem som deltok på seminaret i Fredrikstad i går.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Torsdag var representanter for blant annet barnevern, krisesentre og rettsapparatet samlet til et seminar i Fredrikstad.

Seminar i Fredrikstad

Representanter for blant annet barnevern, krisesentre og rettsapparatet var samlet til seminar i Fredrikstad.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Temaet var hvordan barns rettigheter best mulig kan bli ivaretatt når en av foreldrene havner i fengsel.

Hvert år opplever flere tusen barn at moren eller faren deres blir satt inn. Rådgiver i organisasjonen «For Fangers Pårørende», Kjersti Holden, mener det er viktig at disse barna blir tatt på alvor.

– Man er veldig opptatt av at de som er kriminelle skal fengslet, men man ser ikke konsekvensene for dem som er helt uskyldig, nemlig barna og familien til de innsatte.

– Det har heldigvis blitt litt mer oppmerksomhet rundt det de siste årene. Men det er mye tabu og skam rundt det.

– Må stille de rette spørsmålene

Torsdagens seminar ble arrangert i lokalene til advokatfirmaet AhlgrenKreutz, og en av initiativtakerne var advokat Gry Hege Ahlgren.

Som fast bistandsadvokat jobber hun mye med barns rettigheter, men har lite direkte kontakt med barna.

– Det er som regel voksne rundt som vi kommuniserer med, men da er det viktig at vi evner å se barna i den kommunikasjonen og stille de rette spørsmålene.

Filmskaper Kajsa Næss har laget animasjonsfilmen «Du velger selv», hvor barna selv får fortelle hvordan de opplever å ha en far som sitter i fengsel.

– Det er viktig at samfunnet åpner for at det er lov å snakke om å ha en mor eller en far som sitter i fengsel. Barna påtar seg et stort ansvar for en situasjon som de helt uforskyldt har kommet i, og da har vi som samfunn et stort ansvar.

  • SE VIDEO:
    I en ny tegnefilm forteller barn med foreldre i fengsel med egne stemmer hvordan de har det.

– Fengslene må tilrettelegge bedre

Kjersti Holden har klare meninger om hvordan barnas beste skal komme i sentrum.

– Det handler om mange ting. Fengslene må bli bedre på å tilrettelegge gode forhold for å opprettholde kontakt mellom foreldre og barn.

– Ute i samfunnet er det viktig å jobbe for større forståelse for hvordan det kan være å ha foreldre i fengsel.