– Lite engasjement for lyntog

At det ikke blir anbefalt å bygge lyntog gjennom Østfold er en fordel, mener mosseordfører Tage Pettersen

Lyntog
Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Ordfører i Moss, Tage Pettersen

Ordfører i Moss, Tage Pettersen.

Foto: Anders Winlund / NRK

Onsdag ble lyntogutredningen presentert. Den viste at det samfunnsøkonomisk er negativt å bygge lyntog. Mosseordføreren mener det fjerner en del forvirring om hvilke utbyggingsplaner som er viktige.

– Dette bidrar til at vi nå får rydda litt i de ulike jernbanediskusjonene. Det har aldri vært noen tvil om at for den største delen av østfoldsamfunnet så er det dobbeltspor til Halden som har vært førstepri. Lyntogdebatten har jeg følt har bidratt til å utvanne fokus, sier han.

Pettersen mener at man må ha som mål å konsentrere seg om en jernbane alle er opptatt av.

– Mange politikere har nok følt at denne lyntogdiskusjonen har blitt tredd ned over hodene våre – uten at det har vært noe skrikende brennende engasjement for den.