– Leger kvier seg for å anmelde vold mot barn

Ullevål sykehus får ukentlig inn skadde barn som kan ha blitt utsatt for mishandling. Barneleger kvier seg for å kontakte politiet fordi de er redde for å bryte taushetsplikten, sier overlege Torkild Aas.

Torkild Aas

VANSKELIG Å OPPDAGE: Overlege Torkild Aas sier det kan være vanskelig å oppdage at barn er mishandlet. Selv om de har få skader på utsiden, kan de være skadet innvendig. – En baby skal for eksempel ikke ha blåmerker. Hvis man oppdager det, bør det ringe en alarm, sier Aas.

Foto: Andrea Melby / NRK

Hver uke blir barn sendt til Ullevål sykehus med ulike skader som legene lurer på hvordan har oppstått.

– Det kan være sammensatte skader. Det kan være brannskader, blåmerker, benbrudd, skallebrudd, sier overlege ved sosialpediatrisk avdeling på Ullevål sykehus Torkild Aas.

I tillegg til å undersøke barna og snakke med foreldrene, må legene gjøre seg opp en mening om barna har blitt påført skadene. Det kan være en vanskelig jobb.

– Hos en baby kan for eksempel et par blåmerker være tegn på mer alvorlige skader, sier Aas.

Han forteller om en baby som kom inn med blåmerker, men som også viste seg å ha massive benbrudd, hjerneblødning og hjerneknusing.

– Han var døden nær, men det var vanskelig å se utenpå.

Må avdekke noe kriminelt for å gå til politiet

Aas frykter at flere mishandlingssaker ikke meldes til politiet fordi det er vanskelig for legene å vite om forklaringene til foreldrene stemmer.

– Det er gråsoner. Legene blir usikre på om det er en mishandlingssak på grunn av vage historier. Da kvier vi oss ofte for å fortelle dette til politiet fordi vi er bundet til taushetsplikten, sier Aas.

Legene kan kun bryte taushetsplikten hvis de kan avdekke en kriminell handling.

19 ribbensbrudd

Aas vet ikke hvor mange mishandlingssaker som glipper, fordi leger er redde for å bryte taushetsplikten. Heldigvis blir også vold mot barn oppdaget før det er for sent.

I dag måtte et par i 20-årene møte i Oslo tingrett tiltalt for grov mishandling eller gjentatt mishandling av sin nyfødte sønn.

Ifølge tiltalen skal spedbarnet ha blitt mishandlet ved minst to anledninger slik at han fikk til sammen 19 ribbensbrudd og flere bloduttredelser på kroppen. Mishandlingen skal ha skjedd mellom mai og juli 2014. Begge foreldrene nekter straffskyld.

Tidligere i september ble et foreldrepar dømt for å ha mishandlet sin fire uker gammel datter, slik at hun fikk hjerneskader og trolig er hjelpetrengende resten av livet. Faren i denne saken har anket straffen, og dommen er derfor ikke rettskraftig.

Ser til USA

Overlege Torkild Aas ønsker at Norge skal få en ordning som er lik den de har i California i USA.

Der jobber barnelege, barnevern og politi sammen i arbeidsgrupper, der de har lov til å utveksle informasjon uten at de bryter taushetsplikten. De utreder sakene sammen, før de trekker en slutning på om saken skal politietterforskes eller ikke.

– Det hadde vært til stor hjelp for legen. Da hadde de ikke sittet med ansvaret alene og våre subjektive filtre hadde ikke kunnet stoppe en sånn utredning, sier Aas.