– Lambda-avtale null verdt

Hvis det kuttes kraftig i fritidstilbudene i Gamle Oslo, slik bydelsdirektøren foreslår, vil Lambda-avtalen om å ruste opp Tøyen miste sin verdi. Det mener Rødts Bjørnar Moxnes.

Se hva ungdommene på Jordal fritidsklubb synes om forslaget om å legge ned klubben.

I mai fikk SV gjennomslag for et stort løft for Tøyen etter å ha gått med på det Høyre, Venstre og KrF hadde ønsket seg for Munch-museet. Nemlig å legge «Lambda» i Bjørvika.

I tillegg skal 25 millioner kroner hvert år i 5 år fremover bevilges til konkrete tiltak for å løfte Tøyen. I pressemeldingen het det ; «spesielt rettet mot barn og unge».

Men i byrådets budsjettforslag for neste år må bydel Gamle Oslo legge opp til et kutt på 24 millioner kroner. Det kaller leder i Rødt Bjørnar Moxnes for å føre folk i Tøyen bak lyset.

– Å gi med den ene hånden og ta med den andre

– Jeg forstår godt hvis ildsjeler på Tøyen nå føler seg lurt. Det historiske løftet for Tøyen er lite verdt hvis man året etter kutter kraftig i tilbudet til barn og unge i bydelen, sier leder i Rødt Bjørnar Moxnes.

Ungdom på Jordal frididsklubb

Ungdom på Jordal fritidsklubb, et av tilbudene byrådet i sitt budsjettforslag foreslår å legge ned.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Byrådet selv hevder at de har bevillinger som går direkte på denne konkrete avtalen. Vil ikke det veie opp?

– Det er ikke et historisk løft når du gir med den ene hånden og tar med den andre. Det er det som skjer nå, sier Moxnes.

Bydelsdirektøren foreslår kutt ved Riverside fritidsklubb. Mens Jordal fritidsklubb, aktivitetstilbudet for barn og unge i Sverres gate 14 og bokkafeen på Fyrstikkalleen skole foreslås nedlagt.

Men det er ikke bare ungdomstilbudene bydelsdirektøren forslår kutt i. Her er noen av de andre forslagene:

  • Redusere 10 sykehjemsplasser.
  • Redusere 12 dagsenterplasser.
  • Inndra 11, 25 årsverk i hjemmesykepleien.
  • Redusert tilbud om spesialpedagog til barnehagene.

– Det er ikke med lett hjerte at bydelsdirektøren fremmer et slikt forslag. Men vi ser ingen annen mulighet til å hente inn de pengene som kuttene representerer, sier Bydelsdirektør Lasse Østmark.

– Et viktig sted for ungdom

Moxnes

Leder i Rødt Bjørnar Moxnes

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

På elvebredden øst for Akerselva, et steinkast unna Grønland Torg ligger Riverside Fritidsklubb. Nok en gang henger faren for kutt over klubben.

– Kutter vi ned ytterligere blir kvaliteten på vårt arbeid redusert. Det betyr at ungdommene som bruker stedet får et dårlig tilbud, sier miljøarbeider Mohamed Farris i fritidsklubben.

Rundt 30 til 60 ungdommer fra nærmiljøet er innom denne klubben vær dag.

– Det viktigste arbeidet vi gjør er å motivere ungdommene. For eksempel har vi motivert mange ut i jobb. Slik tett oppfølging kan bli vanskelig hvis vi mister støtte, sier han.

Miljøarbeider og tillitsvalgt for de ansatte (fagforbundet) Mohammed Fariss

Miljøarbeider Mohammed Fariss i Riverside Fritidsklubb.

Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

På Riverside ligger det an til at fritidsklubben nå får mer penger hvis den foreløpige avtalen om budsjett blir vedtatt av bystyret. Likevel er det alltid en usikkerhet. Miljøarbeider Mohamed Farris håper politikerne forstår at de gjør en viktig og verdifull jobb.

– Alle ranene som har vært i Oslo den siste tiden burde få en varsellampe til å lyse hos politikerne. De burde sette i gang flere tiltak. Isteden vurderer de å kutte ned på tiltakene som allerede finnes, sier han.

Byrådet ville ikke kommentere saken fordi bystyret er i forhandlinger om det endelige budsjettet som vedtas neste onsdag. Men de sier på generelt grunnlag at det er bydelene selv som prioriterer den potten med penger de får tildelt lokalt, og at bevilgningen til Tøyen-løftet ikke har noe med de lokale bydelsbudsjettene å gjøre.