– Lærere presses til å sette bedre karakterer

Utdanningsforbundet har fått flere tilbakemeldinger fra frustrerte lærere.

Eksamen i videregående skole

PRESS: Lærere presses til å sette bestått i stedet for ikke bestått som standpunktkarakter, mener Utdanningsforbundet.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Lærere føler seg truet til å sette bedre karakterer enn det eleven fortjener. Det mener Utdanningsforbundet som nå jobber med å avdekke hvor stort omfanget er. Flere lærere har meldt fra om at både kollegaer og skoleledelse presser på.

– Vi får tilbakemelding fra flere lærere at de presses til å vurdere annerledes enn det de faglig vurderer, sier Betty Anita Solli i Utdanningsforbundet i Østfold.

– Ser penere ut med bestått

Utdanningsforbundet i Østfold har tatt opp saken sentralt. Solli forteller at problemet som oftest oppstår når lærerne skal sette standpunktkarakter.

– Det betyr for eksempel at hvis en elev får karakteren «ikke vurdert» på grunn av stort fravær, eller ikke vurderes til en annen karakter enn en, så presses lærere til å sette karakteren to, som gir andre muligheter.

Hun forteller at hvis man presses til å sette bedre karakter og ikke «ikke vurdert», er det fordi eleven da har mulighet til å gå opp til eksamen. Blir eleven «ikke vurdert», må eleven ta hele utdanningsløpet på nytt.

Betty Solli

JOBBER MED SAKEN: Betty Anita Solli i Utdanningsforbundet i Østfold forteller at de jobber med å få en oversikt over problemet og at dette er noe de vil se på i tiden fremover også.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Hun tror det er flere grunner til at lærere føler et slikt press.

– Jeg tror at mange lærere har et oppriktig ønske om se eleven videre, men noen ønsker også å rydde opp i noen statistikker. Det ser jo penere ut med fullført og bestått, sier hun.

Dette er en overkjøring av lærerne, slår Utdanningsforbundet fast. De jobber med saken fremover, men det byr på utfordringer.

– Det er ikke sånn at noen står over deg og presser deg til å sette bedre karakter, men at man spiller på følelser. At man sier at bare den eleven får bestått så kommer han seg inn på det løpet han har tenkt til å gå, og kanskje få et fullverdig løp til slutt.

– Si fra

– Yrkesstoltheten til læren og den profesjonen det er å være lærer, den skal man ikke gå på akkord med, sier leder Elin Tvete i opplæringskomiteen i Østfold, som mener et slikt press må frem i lyset.

Elin Tvete

GÅ TJENESTEVEI: Elin Tvete i opplæringskomiteen i Østfold, sier det er viktig at lærere sier fra hvis de utsettes for press.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Hvis det er slik at lærere opplever et slikt press, så må de si fra og ta det tjenestevei. Ta det opp med rektor på skolen eller høyere opp i systemet. Man kan ikke gå i krokene å være misfornøyd og prate om dette, ta det tjenestevei og rydd opp på en skikkelig måte, sier hun.

Betty Anita Solli sier det heller ikke er riktig at lærere skal utsettes for et slikt press.

– Hele Utdanningsforbundets politikk sier at lærere i grunnskolen og på videregående skoler selv skal stå for den profesjonelle vurderingen, både underveis og når sluttføringskarakteren skal settes.