Frykter for matsikkerheten

Mattilsynet vil at bøndene skal gi husdyra antibiotika selv. Men det mener bøndene kan gå utover matsikkerheten.

Kuer

Bøndene er skeptiske til at de selv skal bedømme om dyrene deres trenger antibiotika når de er syke.

Foto: ALEXANDRA BEIER / SCANPIX

Bøndene frykter at dette forslaget vil ødelegge begrepet "rein norsk mat".

Kjetil Larsgard i Hovet i Hallingdal er melkebonde. Han er kritisk til Mattilsynets forslag:

– Det innebærer at jeg kan som bonde ha et lager med antibiotika i fjøset, og dette kan jeg gi dyrene når det oppstår for eksempel magesyke eller leddbetennelse i stedet for at jeg har kontakt med en veterinær som kan forvisse seg om at det er den riktige behandlingen.

Ser til Norge

Mattilsynet ønsker å lage en liste over infeksjonssykdommer som bonden selv kan behandle dyrene sine med antibiotika. Denne forskriften skal være ferdig før sommerferien.

– Jeg synes det er merkelig. Store deler av verden ser til oss i Norge og i Norden som et forbilde på hvordan antibiotika håndteres og vil gjerne gjøre det vi gjør. Og så går vi i den motsatte retningen, sier Larsgard.

Melkebonde Kjetil Larsgard i Hovet i Hallingdal.

Kjetil Larsgard driver med melkekyr i Hovet.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Lagt vekt på dyrenes helse

– Dette har med ren mat å gjøre. I alle de årene jeg har drevet med avl på storfe, har jeg har lagt vekt på dyrenes helse for å redusere bruken av antibiotika. Det har ført til at NRF-fe er blitt en ettertraktet vare på verdensmarkedet. Nå skal vi gå snarveier og bruke antibiotika og ødelegge alt forskningsarbeidet som er gjort de siste årene.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er også skeptisk til Mattilsynet sitt antibiotikafremstøt.

– Vi mener at Mattilsynets forslag er et skritt i feil retning mot ren matproduksjon i Norge, sier prorektor Halvor Hektoen på universitetet.

– Vi håper at Mattilsynet vil gjøre konsekvensutredninger på dette, sier melkebonden.