– Kvinnen er veldig, veldig bra

Jenny Clemet von Tetzschner mener kvinnedagen er til for å feires. Unge Høyre vil inn i 8. mars-toget og sånt blir det bråk av.

Jenny Clemet von Tetzschner

Jenny Clemet von Tetzschner regner med at hun går i tog 8. mars i år.

Foto: Elin Martinsen

Runa Fjellanger

Runa Fjellanger.

Foto: Elin Martinsen / NRK
Lone Johansen

Lone Johansen.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Tirsdag kveld skal 10 hovedparoler til 8. mars-toget i Oslo vedtas. Alle kvinner som møter opp kan stemme over hovedparoler blant de 54 forslagene som er sendt inn. Blant dem har Unge Høyre 3 stykker.

Nederst i artikkelen finner du de 54 forslagene til hovedparoler.

– Merkedag for å ha vagina

– Kvinnedagen er en feiring av kvinnene. Og kvinnen er jo veldig, veldig bra mener jeg. Og derfor syns jeg at vi kan feire at vi er flotte kvinner og at vi har politiske meninger og at vi har mulighet og lyst til å dele dem i det offentlige rom, sier Jenny Clemet von Tetzschner, nestleder i Oslo Unge Høyre.

– Den dagen 8.mars bare er en merkedag for å ha en vagina, da er jeg ferdig med å gå i tog, sier Runa Fjellanger, feministisk ansvarlig i Rød Ungdom.

Lone Johansen, sitter i arbeidsutvalget i 8. marskomiteen, som Krisesentersekretariatets representant. Hun mener det er fint at de borgelige ungdomspartiene har fått interesse for 8. mars.

– I år har vi vært interessert i å favne bredt. Det er flott at så mange som mulig har interesse for 8. mars og har sendt inn paroleforslag. Samtidig så har vi jo fått inn paroleforslag fra Unge Høyre som ikke har en feministisk forankring. f,eks Kvotering er diskriminering, eller: Med rett til deltid. Deltid er jo allerede en rett, sier Lone Johansen.

Feiring eller kampdag

Unge Høyre mener det må være rom for ikke-sosialistiske paroler i toget.

– Det har også sammenheng med at vi ikke har blitt invitert til å delta, vi har ikke fått noen invitasjon til å sende inn paroler. Men i år har vi ved en tilfeldighet funnet ut at det er mulig å sende inn forslag og det har vi gjort, sier Jenny Clemet von Tetzschner.

Unge Høyre-nestlederen mener norske kvinner er priviligerte som har så mange rettigheter.


– Det er ingen forskjell på kvinner og menn her. Men i utlandet f.eks så finner vi jo mange land der kvinner ikke får lov til å kjøre bil, eller skille seg fra mennene sine og det er der kvinnekampen står nå, sier Jenny Clemet von Tetzschner.

Runa Fjellanger, feministisk ansvarlig i Rød Ungdom sier hun gleder seg til å gå i tog med Unge Høyre men at de tar feil i at 8. mars bør være en merkedag, ikke en kampdag.

– Jeg lever i et land der flere tusen kvinner blir voldtatt hvert år, der over halvparten av norske jenter har blitt seksuelt trakkasert. Jeg lever i et land der kvinner tjener 85% av det menn tjener og der over 50.000 kvinner lider av spiseforstyrrelser, sier Fjellanger.

Runa Fjellanger sier at hun er uenig med Unge Høyre, men at uenighet eksisterer på venstresiden også og at de kvinnene som faktisk møter opp hos Fagforbundet 18.30 er med på å bestemme parolene.

Clemet von Tetzschner sier hun regner med at Unge Høyre stiller i toget uansett hvordan kveldens kamp går.

– Vi blir med hvis det er noen paroler vi kan stille oss bak. Det er jo noen universelle paroler med for eksempel: Stopp vold mot vinner.

De 54 hovedparoleforslagene

1. Merk retusjert reklame
2. Selvstendig status for familiegjenforente - Fjern treårsregelen !
3. Ja til et inkluderende arbeidsmarked - nei til etnisk kjønnsdiskriminering
4. Vold er ikke kjærlighet, stopp overgrep mot kvinner.
5. Fred og demokrati vinnes ikke uten kvinner !
6. Vi er med! Likestillingsdebatten er også vår.
7. Kampen mot rasisme er også kvinnekamp
8. Kvotering er diskriminering
9. Med rett til deltid
10. Sosialisme er ikke feminisme
11. Trygge aborter til alle jordens kvinner, SRHR er menneskerettigheter.
12. Porno påvirker - Din nytelse trumfer ikke utnyttelse
13. Gi AU-pairer rettigheter som andre arbeidere.
14. Nei til salg av kropp - nei til surrogati
15. Kvinners rettigheter kom ikke uten kamp - mer STØTTE til kvinneorganisasjoner
16. Lovfest rett til heltid
17. Likelønn gir likestilling
18. Støtt kampen mot voldtekt
19. EU går på helsa løs - Nei til EU`s pasientdirektiv
20. Forsvar offentlig pensjon
21. Pensjonsreformen rammer kvinner
22. Økt bemanning, flere barnehagelærere. Kvalitet koster!
23. Likelønn nå
24. Stopp voldtekt mot kvinner
25. Stopp menneskehandel
26. Garanter rett til utdanning
27. Stopp test- og rapporteringsregimet i barnehage og skole
28. Flere lærere i barnehage og skole
29. STOPP vold mot kvinner
30. Porno er vold mot kvinner
31. Stopp pornokulturen
32. Sexkjøp er overgrep og menneskerettighetsbrudd - Forsvar sexkjøpsloven
33. Håndhev sexkjøpsloven - bedre hjelpetiltak - legg ned Prosenteret
34. Sier hun nei er det ikke sex
35. Nei til Prosenteret som nasjonalt kompetansesenter
36. Klimakamp er kvinnekamp / kvinnekamp er klimakamp
37. Redd oss fra det rosa prinsessetyranniet
38. Rett til arbeid - med og uten hijab
39. Nei til anbudsterror - styrk offentlig sektor
40. La asylbarna bli - for en human asylpolitikk
41. Ja til heltid - ja til 6-timersdagen
42. Prostitusjon er vold mot kvinner - håndhev sexkjøpsloven
43. Transrettigheter er også menneskerettigheter
44. Nei til tvangssterilisering
45. Vi krever kvinnelønnspott! Likelønn nå!
46. 6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon
47. Økt bemanning i barnehagene. Kvalitet koster.
48. Ikke rør offentlig tjenestepensjon! 66% av sluttlønn i pensjon til alle!
49. Stopp vold mot kvinner
50. Retten til krisesenter i nærmiljøet
51. På helse løs - vold mot kvinner et offentlig helseproblem
52. Fred er gøy og billig! Vi trenger ikke bombefly til 200 000 000 000 kroner!
53. Hvor mye fred får vi for 200 000 000 kroner? Stopp kjøpet av bombefly!
54. 100 års tålmodighet er nok – likelønn nå!

Paroleforslagene kommer fra enkeltpersoner eller en av disse organisasjonene: Sosialisme, Mira Senteret, Oslo Unge Høyre, Kvinnefronten, Oslo SV, Oslo Nei til EU, Utdanningsforbundet Oslo, Ottar, Akershus SU, Rødt Kvinnepolitisk lag, Kvinne med Spann og Spade, Rødt Oslo, Skeiv Ungdom, Kvinner på tvers, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet og NSF Oslo.

Underparoler kan alle lage, de må ikke være hentet blant de 54 forslagene, men de må ikke stride mot hovedparolene opplyser 8. marskomitéen.

Arbeidsutvalgets forslag til hovedparoler

1. Selvstendig status for familiegjenforente - Fjern treårsregelen !
2. Fred og demokrati vinnes ikke uten kvinner !
3. Trygge aborter til alle jordens kvinner
4. Kvinners rettigheter kom ikke uten kamp - mer STØTTE til kvinneorganisasjoner
5. Forsvar offentlig pensjon
6. Stopp menneskehandel
7. STOPP vold mot kvinner
8. Rett til arbeid - med og uten hijab
9. Lovfest rett til heltid
10. Økt bemanning i barnehage. Kvalitet koster!

Kvinnedagen i Oslo i 2008

Kvinnedagen i Oslo i 2008.

Foto: Kyrre Lien / Scanpix