– Kvalitet i skolen må tallfestes

Politikerne er uenige om antall elever pr. lærer. Arbeiderpartiet går til valg på høyere lærertetthet i Oslo-skolen, uten å si hvor mye. – For dårlig, mener Utdanningsforbundet.

Mattetime

Hvor mange elever pr. lærer? Det er politikerne uenige om.

Foto: Christophe LEFEBVRE / PHOTOPQR/LA VOIX DU NORD

Valglogo
 Aina Skjefstad Andersen

Leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen.

Foto: Nina Didriksen / NRK

– Kvalitet henger sammen med antall elever pr. lærer og den tiden læreren får til hver elev, sier leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen. Hun ønsker en nasjonal lærernorm på skolenivå.

En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer viser at lærerne i Oslo-skolen har ansvar for flere elever pr. klasse enn lærere andre steder i landet:

«Hvor mange elever har du ansvar for i klassen(e)/gruppen(e) der du har hoveddelene av din undervisning dette skoleåret?»

  • Klasser med under 20 elever: 40 prosent av lærerne på landsbasis og 23 prosent av oslolærerne.
  • Klasser med 20-25 elever: 31 prosent fra begge lærergruppene.
  • Når elevtallet øker, øker også andelen oslolærere som rekker opp hånden og svarer «JA»:
  • Klasser med 26-28 elever er hverdagen for 25 prosent av oslolærerne, mot 16 prosent av lærerne ellers i landet. Spriket holder seg når klassene blir større.
  • (Kilde: Utdanningsforbundet)

– Jo større klasser, jo mindre sjanse har lærerne til å gi tilpasset opplæring og variere undervisningen. De får ikke så god tid som de ville fått med mindre klasser, sier Andersen.

Partier uten tall

Raymond Johansen

Raymond Johansen er byrådslederkandidat for Oslo Arbeiderparti.

Foto: Håvard G. Hagen / NRK

Arbeiderpartiet i hovedstaden går til valg på å ansette flere lærere pr. elev. Partiet mener det er viktig å starte innsatsen tidlig.

– Vi ser for de som ikke kommer gjennom utdanningsløpet, at problemene starter allerede fra 1. klasse, sier byrådslederkandidat Raymond Johansen.

– Hvor mange lærere er «flere lærere»?

– Vi har ikke noe eksakt tall, men det er et betydelig behov og vi vil øke antallet for å hindre frafall, svarer Johansen.

Arbeiderpartiet får følge av halvparten av oslopartiene: Hverken Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet eller Senterpartiet tallfester antallet elever pr. lærer. Det holder ikke, mener Utdanningsforbundet.

– Høyresiden sier de vil ha kvalitet fremfor kvantitet, men det er et merkelig motsetningsforhold. Skal vi få kvalitet i skolen må vi også satse på kvantitet, altså flere lærere, sier Andersen.

Andre partier har tallfestet målene:

  • KrF: 18 elever (1.-4. klasse), 20 (5.-7. klasse), 22 (8.-10. klasse)
  • MDG: Maksimalt 20 elever pr. klasse
  • Rødt: Maksimalt 20 elever pr. klasse
  • SV: 15 elever pr. lærer i 1.-4. klasse, deretter 20
Marianne Borgen

SVs listetopp og ordførerkandidat, Marianne Borgen.

Foto: Sigurd Fandango Kapperud / SV

– Vi vil ha 900 flere lærere i osloskolen. Det vil bety mye for barns muligheter til å lære, sier SVs ordførerkandidat Marianne Borgen.

For SV er det viktig å ha et konkret tall.

– Da får velgerne mulighet til å sammenligne partienes lovnader, og etter valget kan de sjekke om partiene holder det de lovte, sier Borgen.

Høyre: – Ingen lærerøkning

Kristin Vinje

Kristin Vinje (H) er fungerende skolebyråd i Oslo.

Foto: Kristin Vinje

Høyre vil ikke øke antallet lærere pr. elev. Fungerende utdanningsbyråd i Oslo, Kristin Vinje, sier partiet ikke er opptatt av å ha en lærernorm.

– Vi vil ha kvalitet gjennom flere timer og mer tid til elevene. Dessuten er kompetente lærere viktig, sier utdanningsbyråden.