Hopp til innhold

– Kriseberedskapen er for dårlig

Statens Jernbanetilsyn er usikker på om kriseberedskapen i togtunnelen under Oslo kan takle en ulykke.

Oslotunnelen

I Oslotunnelen kjøres det 600 tog i døgnet, og på en hverdag er det 60.000 passasjerer som kjører gjennom tunnelen.

Foto: Ida Titlestad Dahlback / NRK

Hovedpulsåren i landets togtrafikk har for dårlig kriseberedskap. Det mener Jernbanetilsynet. Nå bruker Jernbaneverket over 240 millioner kroner for å gjøre tunnelen sikrere.

I høst har tilsynet sammen med brannvesenet sett nærmere på Jernbaneverkets kriseberedskap i togtunnelen som går under Oslo.

Konklusjonen er at den ikke er god nok.

Store mangler i kriseberedskapen

– Vi er usikre på om folk vet hva de skal gjøre i en krise, og vi er usikre på om det utstyret som skal være tilgjengelig er tilgjengelig, sier direktør i Statens Jernbanetilsyn Erik Reiersøl-Johnsen til NRK.

– Risikoen er høyere enn den burde vært. Det betyr at vi er usikre om innsatsen vil være god nok hvis det skjer en ulykke.

Det var etter en øvelse i Oslo-tunnelen i fjor høst, etterfulgt av en ulmebrann like før jul samme år, at det ble oppdaget mangler i kriseberedskapen.

Under ulmebrannen hadde brannmannskapet store problemer med å finne kilden til brannen på grunn av tykk røyk, og tunnelen ble stengt i over ett døgn.

– Det har vært en utfordring over lenger tid å få satt jernbaneberedskapen på kartet, sier Reiersøl-Johnsen.

Trude Isaksen i Jernbaneverket Øst

Kommunikasjonssjef Trude Isaksen i Jernbaneverket sier de har satt av nesten 243 millioner kroner til brannsikkerhet.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Bruker nesten 243 millioner

Til sammen har Jernbaneverket satt av nær 243 millioner kroner for å utbedre brannsikkerheten i Oslotunnelen i år.

De skal monterer 49 nye vifter for å ventilere røyk i tunnelen.

– Vi har også en ny brannvannsledning som pumper ut 3000 liter vann i minuttet for å gi brannvesenet god tilgang på vann hvis det skulle oppstå en brann, sier Trude Isaksen, kommunikasjonssjef i Jernbaneverket region Øst.

Og innen utgangen av januar neste år må alle krav fra tilsynet være utbedret. Det mener jernbaneverket at de skal klare.

– Det regner jeg med. Vi tar brannberedskap på alvor, avslutter Isaksen.