Hopp til innhold

– Kriminalomsorgen må endre rutinene sine

Advokat Frode Sulland mener kriminalomsorgen må gå gjennom sine rutiner for prøveløslatelser, etter at Høyesterett torsdag løslot tre personer fra forvaringsdommer.

Bilbombe Drammen

Høyesterett avgjorde torsdag at den såkalte bombemannen kan løslates. Han ble dømt for drapsforsøk etter en bilbombe i Drammen i 2003.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / NTB scanpix

Nokas-dømte Metkel Betew og Kjell A. Schumann blir prøveløslatt om kort tid. De fikk begge forvaringsdommer med en minstetid på ti år.

I tillegg blir en 52 år gammel mann fra Drammen prøveløslatt, etter at han forsøkte å ta livet av sin ekskone ved å plassere en bombe i bilen hennes i 2003. Han har også sonet minstetiden på ti år, etter at han fikk en forvaringsdom.

Kriminalomsorgen ved Ila fengsel

Alle de tre forvaringsdømte soner ved Ila fengsel.

Foto: Annemarte Moland / NRK

I alle tre sakene frarådet kriminalomsorgen løslatelse, men Høyesterett mener at det ikke er noen nærliggende fare for at de skal begå nye forbrytelser.

– Må endre praksis

Med bakgrunn i dommene fra Høyesterett, mener forsvarer for Drammensmannen, Frode Sulland, at kriminalomsorgen må se på hvilke kriterier de legger til grunn for prøveløslatelser.

Frode Sulland

Advokat Frode Sulland.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

– Alle tre dommene er basert på at det er lovens krav om nærliggende gjentakelsesfare som skal være gjeldende kriterium for prøveløslatelse. Den praksisen kriminalomsorgen og særlig Ila har lagt seg på, må revurderes i lys av Høyesteretts avgjørelse, sier Sulland.

I saken der Sulland har vært forsvarer, mener han kriminalomsorgen har vært altfor restriktiv, både i sin håndtering av permisjoner og andre forhold under tiden hans klient har hatt i forvaring.

– Man har i for liten grad vært villig til å gi en progresjon i soningen, men kriminalomsorgen har også vurdert kriteriene for en prøveløslatelse på en altfor streng måte, sier Sulland.

– En god faglig vurdering

Knut Bjereid utenfor Ila fengsel

Direktør Knut Bjerkeid ved Ila fengsel.

Foto: Kristine Hirsti

Betew, Schumann og den såkalte «bombemannen» fra Drammen soner alle ved Ila fengsel. Fengselsdirektør Knut Bjerkeid bekrefter at de leverte en innstilling til påtalemyndigheten der de frarådet å løslate mennene.

– Ila er ikke part i disse rettssakene. Det er påtalemyndigheten som er part i denne saken. Vår oppgave er å gi en vurdering og en innstilling til påtalemyndigheten, sier Bjerkeid.

– Har dere vært for strenge?

– Vi mener at vi har gitt en god faglig vurdering til påtalemyndigheten, sier Bjerkeid.

Fengselsdirektøren sier at de nå vil gå gjennom sakene og be om et møte med påtalemyndigheten.