– Kom deg ut av tunnelen

Sikkerhetsutstyret finnes i tunnelene, men vet vi hvordan vi kan bruke det, og komme oss ut når panikken og kaoset råder?

Tunnellbrann

Mange tunneler har bare de to åpningene som rømningsvei. Men sikkerhetsutstyret finnes. Her får du bli med på bruk av nødkommunikasjon og bruke rømningstunnelen der den finnes.

Foto: Raymond Dalen / NRK

Brannen i Gudvangentunnelen har kanskje fått noen av oss til å tenke litt over hva vi bør gjøre hvis det plutselig skulle skje noe i den tunnelen vi kjører i.

Vi har jo sett både havarilommer, telefonkiosker og dører når vi farer forbi i hundre, men hva slags utstyr er det egentlig, og hvordan bruker vi det?

– Tunnelen er selvfølgelig ikke noe blivende sted hvis det brenner. Det gjelder å komme seg ut fort. Ved en brann kan temperaturen øke til mange hundre grader på kort tid, og røyken kan fort ta liv, sier Hanne Løver Thon som er tunnelansvarlig for Region Sør i Vegvesenet.

Hun har tatt oss med inn i Kleivenetunnelen på E18 ved Drammen, for å se litt nærmere alle sikkerhetstiltakene.

Ikke mobiltelefon

Thon advarer mot å bruke mobiltelefon til å varsle med inne i tunnelen.

– For det første kan det mangle eller være dårlig dekning inne i tunnelen, og for det andre er det ikke lett å vite navnet på den tunnelen du befinner deg i. Bruker du nødtelefonen inne i tunnelen er du sikker på å få kontakt, og vegsentralen nøyaktig hvor du er.

Hvordan bruke nødkiosken under en tunnellbrann

I kioskene merket SOS finner du telefoner som automatisk viser nødetatene hvor du er. Mobiltelefoner kan være uten dekning.

Rømningsvei

– De fleste har sett disse små rommene med telefon inne i, og kan tenke at det er trygt å redde seg inn i en av disse. Men hverken disse eller andre steder inne i tunnelene er sikre. Her er du ikke beskyttet mot varme, og du får heller ikke tilgang på frisk luft, sier hun.

Hun åpner en dør ved siden av «telefonboksen», og vi kommer inn ei en stor opplyst tunnel med asfaltsti og en kraftig dør i andre enden. I det vi smeller igjen døra til tunnelen bak oss, forsvinner den øredøvende støyen fra trafikken.

– Dette er første del av rømningsveien, og er egentlig en sluse med dør i begge ender for å hindre røyk å komme inn i den egentlige rømningstunnelen, sier hun, og åpner den neste døra. Et knapt minutt senere står vi ute i det fri, og er overrasket over hvor enkelt, lyst og oversiktlig det var.

– Det gikk jo greit, men er det like lett å komme ut av alle tunneler?

– I alle nyere tunneler og de som er oppgradert er det rømningsveier, men det er ganske mange eldre tunneler uten rømningsvei. Da er eneste mulighet å komme seg ut via tunnelåpningene. Overalt i tunnelene skal det være skilt som viser avstanden ut, slik at det er mulig å finne korteste vei.

Hun forteller at mange tunneler også har ledelys som viser korteste vei til en rømningsvei eller tunnelåpning.

Hvordan komme seg ut av tunnell del 2

Slett ikke alle tunneler har rømningsveier bortsett fra åpningene. Slik ser det ut når du kan rømme ut gjennom en ekstra tunnel.