Moes klimaeventyr

– Østfold har blitt renere de siste fire åra, sier han som har ledet fylkets komité for samferdsel, klima og miljø i den samme perioden.

Olav Moe
Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Valglogo

KrFs listetopp i Østfold, Olav Moe, går om bord på Glommaringens biogassdrevne buss fra Sarpsborg Torg i retning Fredrikstad. Bussen slipper ikke ut stort mer enn noen passasjerer på hver holdeplass.

– Biogass-satsingen er vi veldig fornøyd med. En gigantisk satsing på både miljø og næring. Det morsomme er at det meste av gassen lages på Frevar i Fredrikstad. Vi kjører 10,5 millioner kilometer med buss hvert år i fylket.

Det var i 2013 det fylkesdrevne Østfold Kollektivtrafikk sørget for at det ble kjøpt inn 100 biogassbusser, som blant annet trafikkerer rundturen mellom Sarpsborg og den andre byen.

En grunnleggende verdi

KrF har programfestet at de skal overlevere kloden til neste generasjon i bedre stand enn den var da de fikk den fra forrige.

– Det kan bli krevende. Derfor er det viktig med de små tingene vi kan gjøre i de fire årene vi er valgt. Vi har redusert utslippene av klimagasser fra bussparken vår med 40 % i denne perioden. Det betyr litt.

Moe påpeker at det kan være krevende å gi velgerne raske resultater, mens politikken må være langsiktig. Noen tiltak er heller ikke velgernes drøm, som å etablere bomringer for å få råd til gode tiltak.

Sykler til jobb

Moe har med en fylkeskommunal elsykkel til vårt møte. Den får han ikke helt til å virke, men han tråkker iblant helt uten hjelp hjemmefra i Råde til fylkeshuset i Sarpsborg.

– På sommeren, i hvert fall, forsøker jeg å sykle et par-tre dager til jobb.

Mange europeiske byer har gjort mye for å legge til rette for sykling. Det er også en ambisjon i Østfold, men det mangler mye?

– Ja, det er mye igjen, men det er gjort mye også. Vi har gjort offensive vedtak på mer sykkelveier og bedre skilting. Problemet er konflikter mellom myke og harde trafikanter. Skal det være attraktivt å sykle, må det være trygt.

Er du klar for å redusere hensynet til bilene for å få fram syklende?

– Det er ikke tvil om at det noen steder må gå på bekostning av biltrafikken, men da må det skje uten stor fare for mer skader. Det viktige er å få til sammenhengende sykkelveier.

Moe understreker at det handler mye om holdninger når det kommer til sykkelbruk.

– De landene som er lengst fremme på sykkel har jobbet systematisk lenge for å betrakte syklisten som en fullverdig del av trafikken, mens bilen kanskje har et større fortrinn i Norge.