- Driftsresultatet i Halden er forferdelig

Kraftsalve fra økonom mot Halden kommune.

Halden kommune rådhuset

SLAKTER ØKONOMISTYRING. - Det trengs et mirakel for å rette opp denne skuta, skriver cand.polit. og bedriftsøkonom Bjørn Brox om Haldens årsmelding fra 2011.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Det virker som om økonomien er temmelig ute av kontroll i Halden kommune, starter cand.polit. og bedriftsøkonom Bjørn Brox sin omfattende økonomikommentar i Kommunal Rapport under overskriften " Årsmelding fra Halden - eller Titanic?".

Han har analysert årsmeldingen fra Halden kommune for 2011, og slår fast at kommunen hadde et netto driftsunderskudd på åtte prosent for i fjor.

- Det var bare to kommuner som var verre, skriver Brox i sin årsmeldingstest.

Les også:

- Forferdelig driftsresultat

Halden kommune er i et økonomisk uføre med stort underskudd fra 2011, og havnet nylig inn på ROBEK-listen over kommuner som nå skal overvåkes av Staten, og får dermed ikke bruke penger som de selv ønsker det.

Ved budsjettbehandlingen for 2012 - i desember i fjor, tok kommunestyret høyde for et underskudd på 103 millioner, men det endelige underskuddet viste seg å havne opp i 143 millioner kroner.

Ordfører Thor Edquist (H) sa til NRK.no i februar i år, at disse tallene burde ha vært avdekket langt tidligere, og han ville at Kontrollutvalget skulle se nærmere på hvordan det var mulig, at millionene trillet ut.

- Driftsresultatet i Halden er forferdelig. Godt styrte kommuner har overskudd på 3 prosent, skriver Bjørn Brox i sin Halden-analyse.

Les også:

- Behov av et mirakel

Brox peker på at grensekommunen lengst syd i Østfold er en helt vanlig kommune, uten oljebaser eller kraftpenger, og at det skal skarp lut til for å få økonomien i balanse.

- Kommunen har allerede innført eiendomsskatt, som innbringer rundt 80 millioner i året. Det trengs et mirakel for å rette opp denne skuta. Nå er rådmannen borte. La oss håpe det vil hjelpe med ny rådmann, skriver han.

Bjørn Brox, som arbeider som konsulent for Agenda Kaupang AS, et selskap som tilbyr utrednings- og utviklingsbistand innen ledelsesutvikling, organisasjonsutvikling, styring og samfunnsanalyse, mener det er behov av realistiske politiske beslutninger i Halden, og at sitasjonen er meget vanskelig.

- Jeg kan ikke huske jeg har vært borti en kommune i større økonomisk uføre enn Halden 2011. Nå må skuta snus fort, skriver han i Kommunal Rapport.

Trekker ned Østfold-tallene

Kommunene i Østfold har dårligst driftsresultat i landet for 2011. Halden kommune sørger for bunnplasseringen, viser KOSTRA-tallene fra mars i år.

Netto driftsresultat utgjør samlet for kommunene i Østfold 0,2 % av sum driftsinntekter.

Halden og Aremark skiller seg ut med svært svake resultater.

I Halden utgjør netto driftsresultat -7,4 prosent av sum driftsinntekter mens tilsvarende tallstørrelse i Aremark er -7,9 prosent.

- Hovedårsaken til at Østfold kommer dårlig ut på landsbasis ligger i Halden, som er en av de største i fylket, sa Birger Overskott hos Fylkesmannen i Østfold til NRK.no, da tallene ble presentert.

Også Rygge, Våler og Hvaler går med underskudd i 2011, ifølge KOSTRA-tallene.