– Kan få alvorlige konsekvenser

Barne- og likestillingsdepartementet vil ha en redegjørelse fra alle fylkesmennene i landet, etter mistanke om at det trikses med øremerkede barnevernsstillinger.

Kjetil Andreas Ostling

Statssekretær Kjetil Andreas Ostling ber landets fylkesmenn om en redegjørelse.

Foto: BLD

Denne uken uttrykte Fellesorganisasjonen i Østfold bekymring om triksing med barnevernsstillinger, etter signaler de har fått fra tillitsvalgte rundt i kommunene i fylket.

14 millioner kroner

Kristine Hval Blekken, fylkessekretær i Fellesorganisasjonen i Østfold

Hovedtillitsvalgt Kristine Hval Blekken får flere signaler om at øremerkede penger til barnevernet blir trikset med.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Hovedtillitsvalgt for de barnevernsansatte i Østfold, Kristine Hval Blekken, har fått signaler om blant annet tre måter å trikse med øremerkede barnevernsmidler.

I fjor fikk kommunene i Østfold nesten 14 millioner kroner for å styrke barnevernet. Nå tror Fellesorganisasjonen at det motsatte skjer og har sendt et brev til Fylkesmannen i Østfold. De ønsker å få et svar på om stillingene brukes etter intensjonen og slik de skal.

Fellesorganisasjonen har fått signaler om at noen kommuner skal ha opprettet barnevernsstillinger, men samtidig tatt bort like mange stillinger som de må lønne selv.

Andre kommuner skal ha lempet ekstra oppgaver på barnevernet utover det som er lov, mens én kommune bare har deltidsstillinger.

Hval Blekken sa til NRK denne uken at dette er svært alvorlig.

– Vi kan ikke se det som noe annet enn en bevisst underbemanning av tjenesten, sa hun til NRK.

Nestleder for kommunenes sentralforbund i Østfold, Inger-Lise Skartlien, kjenner ikke til dette, men sier hun vil se nærmere på saken.

Les også:

– Kan få konsekvenser

Nå har saken nådd Barne- og likestillingsdepartementet og statssekretær Kjetil Andreas Ostling. Han vil nå be fylkesmennene her i landet om en redegjørelse.

– Fylkesmennene følger med på dette, men på grunn av denne bekymringen fra Østfold vil vi innen kort tid be samtlige fylkesmenn om en redegjørelse. I tillegg vil vi se nærmere på hvilke konsekvenser dette skal få for de kommunene dette kanskje gjelder. Spesielt kan det få konsekvenser for utbetalingen i 2013, sier Ostling.

Har du fått flere signaler fra andre fylker om det samme?

– Vi har fått noen vage signaler, men ikke så konkrete som i Østfold. Derfor ser vi ekstra alvorlig på dette.