– Jeg er skuffet over regjeringen

Rygges ordfører har liten forståelse for at regjeringen foreslår å legge ned Rygge flystasjon.

Rygge Flystasjon

Regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret innebærer at mesteparten av aktiviteten på Rygge flystasjon forsvinner.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Inger-Lise Skartlien i Rygge kommune

Inger-Lise Skartlien er ordfører i Rygge kommune.

Foto: Jørgen Gangstøe / NRK

– Jeg er skuffet over at regjeringen ikke ser nytten av Rygge kontra andre installasjoner i forsvaret, sier Inger-Lise Skartlien (Ap)

Regjeringen la fredag fram forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret. Der kommer det frem at Heimevernets distrikt 01 fortsatt vil ha base på Rygge, at redningshelikoptrene blir værende, og at transporthelikoptrene videreføres, men blir underlagt Bardufoss.

Alt annet flyttes, og Regjeringen foreslår at flystasjonen legges ned, og at flyplassdriften overføres til en annen aktør.

LES OGSÅ:

Frykter for beredskapen

– Rygge vil da ikke lenger være en militær flyplass. Det legges opp til at private skal overta flyplassvirksomheten. Det blir en stor forandring. Mange militært ansatte forsvinner da fra Rygge. Beregninger viser at vi vil sitte igjen med 150–200 årsverk på Rygge, sier Skartlien.

I dag er rundt 600 årsverk engasjert på flyplassen.

Dersom regjeringen går inn for langtidsplanen frykter Skartlien beredskapen på Østlandet svekkes.

– Jeg får si som min kollega Svein Roald Hansen: de siste 200 år har alle angrep mot Norge kommet sør fra. Nærheten til storting og kongehuset bør bety mye synes jeg. At vi ikke skal ha militær beredskap på rygge synes jeg er skremmende. Over to millioner av Norges befolkning bor tross alt rundt Oslofjorden, sier Skartlien.

LES OGSÅ:

– Dramatisk for hele Østlandet

Ole Haabeth

Ole Haabeth er fylkesordfører i Østfold.

Foto: NRK

– Det er dramatisk for hele Østfold at Forsvaret foreslår å nedlegge nær sagt all virksomhet på Rygge, og jeg er kritisk til tap av kompetansearbeidsplasser i Østfold, sier fylkesordfører Ole Haabeth til fylkeskommunens hjemmesider.

Østfold fylkeskommune mener at forsvarssjefens fagmilitære råd langt på vei framstår like mye som en økonomisk mulighetsstudie, som rene fagmilitære råd.

Det er den totale beredskapen for hele landet som bør ligge til grunn for valg av løsninger. På den bakgrunn ønsker Østfold fylkeskommune å komme med følgende innspill:

  1. Østlandsområdet er strategisk viktig for Norge med tanke på kongehus, viktige statsinstitusjoner og befolkningstettheten. I Østfold har vi de to viktigste grenseovergangene i Norge. Dette tilsier at det bør være en øremerket base for kampfly i dette området, i tillegg til en eller to fase baser, for å garantere den luftmilitære beredskapen og den territorielle integriteten.
  2. En redusering og sentralisering av Heimevernet vil kunne svekke forsvarsviljen i folket, ved at den militære tilstedeværelsen forsvinner fra områder hvor befolkningstettheten er stor. Dette har også en beredskapsmessig uheldig side.
  3. Det er positivt med base for Bell-412 og redningshelikoptre på Rygge da denne lokaliseringen ivaretar en stor befolkning og viktige korridorer for infrastruktur til lands, til vanns og i lufta.
  4. Det bør ikke fattes endelige beslutninger som berører beredskapen i Norge, før regjering og storting har behandlet 22. juli-komiteens rapport.»

LES OGSÅ:

Flystripa blir privat

Det er lagt opp til at Forsvaret ikke lenger skal ha noe eierskap til flystripa, men at de skal leie den av en privat aktør.

– Det synes jeg er en ulempe. Samtidig er ikke fagpersonell til stede, understreker Skartlien.

– De burde tenkt annerledes. Men de skal ikke fatte vedtaket før 14. juni og vi kommer til å jobbe inn mot eget parti og mot regjering for å se om det er mulig å påvirke beslutningen, sier hun.