– Jeg er redd vi får mindre tid til å avdekke kriminalitet

Flere politifolk uttrykker nå offentlig sin misnøye til politireformen. – Det er ikke vanlig at «fotfolket» ytrer seg på den måten, så det er verdt å lytte til, mener Politiets Fellesforbund.

Politiførstebetjent Rune Fiskum

KRITISK: Politiførstebetjent Rune Fiskum frykter det blir færre politifolk i gatene med politireformen.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Med den nye nærpolitireformen skal det bli flere politifolk ute i gatene. Tidligere har tillitsvalgte for politiet, ordførere og en politimester offentlig stilt seg kritiske til reformen.

I det siste har også vanlige politifolk uttrykt sin skepsis. Politiførstebetjent Rune Fiskum i Sør-Øst politidistrikt er blant dem.

– Samfunnsoppdraget til politiet er å avdekke og forebygge kriminalitet. Jeg er redd for at når vi jobber på den måten vi gjør nå, så får vi mindre tid ute til å avdekke og forebygge kriminalitet, sier han til NRK.

Hierarki i politiet

Det er uvanlig at «fotfolket» ytrer seg offentlig, sier forbundsnestleder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold.

Leder av Politiets Fellesforbund i Østfold, Unn Alma Skatvold

Forbundsnestleder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold.

Foto: Bjørn Ruud/NRK

– Det har litt med hierarkiet i politiet å gjøre, det er ikke kultur for å gå ut med noe, og det er strenge linjer for det. Men nå ser vi at flere føler at de må si ifra, sier hun til NRK.

Skatvold mener bekymringene må tas på alvor.

– Når «fotfolket» begynner å si ifra, så er det verdt å lytte til. De slenger ikke rundt seg. De kjenner på kroppen hvordan publikum har det, hvordan de selv løser oppdrag og hvordan de kan være til stede, sier hun.

«Viderefører ikke det som fungerer»

En annen politiførstebetjent som har tatt bladet fra munnen, er Geir Petter Nedregård ved Kongsberg politistasjon.

I en kronikk i Laagendalsposten i slutten av juni, skriver han at «det kan virke som det aller viktigste med nærpolitireformen er at vi ikke skal videreføre det som fungerer godt i dag».

Rune Fiskum, politiførstebetjent i Sør-Øst

Politiførstebetjent Rune Fiskum.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

I Drammen kjører politiførstebetjent Rune Fiskum en av fem patruljebiler som skal dekke et område fra øverst i Numedal til spissen av Toftehalvøya. En avstand på nesten 15 mil.

– Det vi får signaler om, er at det blir ikke flere politifolk ute på patrulje verken i 2017 eller 2018. Vi føler nesten vi har gått litt ned i det siste, sier Fiskum.

1000 nye

Nærpolitireformen skal fornye politiet, og i 2017 er målet å ansette 1000 nye polititjenestemenn.

Til det har politiet fått 2,1 milliarder over statsbudsjettet, men 1,4 milliarder er pensjonsforpliktelser, og 400 millioner spises opp av lønns- og prisstigninger.

Da har politietaten 300 millioner kroner igjen.

Solberg: – Vi gjør to ting på én gang

Erna Solberg om politireformen

Statsminister Erna Solberg (H).

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Politiets Fellesforbund mener reformen er underfinansiert.

Statsminister Erna Solberg (H) er uenig i at politiet ikke får nok penger.

– Nærpolitireformen er ikke underfinansiert, men vi gjør to ting på en gang. Vi øker antallet som blir ansatt i politiet, og så gjennomfører vi en nærpolitireform samtidig, sier Solberg.