– Ja, lyntog er et villspor

Men politikerne mener E6, E18 og jernbaneplaner beviser at de ikke gir blaffen i samferdsel.

Lyntog

(Arkivfoto)

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Mandag la Jernbaneverket fram sine prognoser for utbygging av dobbeltspor på Østfoldbanen.

Med den utbyggingsfarten som er nå, kommer ikke alt til å stå ferdig før i 2040, 40 år etter at planene for den nye banen ble vedtatt.

– Det er vanvittig

Tidligere NSB-sjef, Osmund Ueland, langer ut mot politikerne, og sier politikerne ikke bryr seg om samferdsel.

– Det er helt vanvittig å bruke så lang tid. Med politisk vilje kunne det ha vært ferdig utbygd på 10 år, sier Ueland.

Han er også opprørt over at politikernehar gjort lyntog til sitt nye hjertebarn - flere tiår før dobbeltsporene er utbygd.

– Man bør holde kjeft med å snakke om lyntog som det i hvert fall ikke er penger til. Dette blir bare helt komisk.

Les mer: Ueland raser mot sen togutbygging

– Lyntog er ikke viktigst

Per Inge Bjerknes

Per Inge Bjerknes, SP.

Foto: Senterpartiet

Per Inge Bjerknes fra Senterpartiet har vært fylkestingsrepresentant siden 2003. Han har ledet fylkestingets Samferdsels- nærings- og miljøkomité fra 2007, og er gruppeleder i fylkestinget.

Han er ikke enig i at politikerne gir blaffen i samferdsel.

– Jeg tror ikke det er mange politikere i Østfold som kjenner seg igjen i den beskyldningen. Vi har en E6 som står ferdig, og vi er snart klare med E18. Planene for jernbanen er også klare, og vi prioriterer samferdsel høyt, sier han.

Men han er helt enig med Ueland i at lyntog ikke er det viktigste i framtida.

– Vi østfoldpolitikere er enige i at lyntog er en avsporing. Vi opplever til tider store forsinkelser på Østfoldbanen, og det er det viktigste å gjøre noe med. Det neste blir å bygge ut dobbeltsporet sørfra helt til Halden, for å kunne frakte flere passasjerer.

Han er også enig i at utbyggingen av Jernbanen ofte tar for lang tid.

– Det er frustrerende for alle at det tar mange år før man ser resultater. Vi må prøve å la ting gå fortere fram, samtidig som planene må være riktige.

– Skjer mye innen ti år

Bjerknes mener det er viktig å gjøre det klart for alle som bruker toget at forholdene på banen kommer til å bli bedre lenge før dobbeltsporet langs hele banen er ferdig.

– I Nasjonal transportplan er det lagt opp til at sobbeltsporet i tunnel gjennom Moss, samt mellom Oslo og Ski skalvære ferdig innen 2019. Det er ikke 30 år til.

– På konferansen tirsdag var også et samstemt politisk Østfold enige om at dobbeltsporet langs hele banen skal stå klart i løpet av en tiårsperiode. Det betyr tre ganger kortere tid enn det jernbaneverket skisserer.