Hopp til innhold

– Ingen har opplevd veien så gæli som den er nå

FYLKESVEI 33 (NRK): Lastebiler suser langs den smale, rasutsatte veien gjennom Feiring i Eidsvoll. Etter at det kom bompasseringer på E6 har det bare blitt flere. Innbyggerne frykter en ulykke skjer før veien blir forbedret.

Fylkesvei 33

Dårlig drenering kombinert med mye salting vinterstid gjør at telehiven danner store sprekker langs fylkesvei 33. I tillegg er veien stadig utsatt for snø- og steinras.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Det er fortvilende. Det er mye sprekker, humper og høl som blir farlige når man prøver å komme unna og møter andre biler, sier Bjørn Aasen.

Bjørn Aasen

Bjørn Aasen forteller at fylkesveien fra Minnesund mot Toten aldri har vært så ille som nå.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Han bor i Feiring og kjører fylkesveien til jobb i Minnesund hver dag. Veien langs vestsiden av Mjøsa er en viktig fartsåre mellom Toten og Oslo.

Ustabile grunnforhold og dårlig drenering gjør at telehiven herjer. Stein- eller snøras kommer ofte, og masser under asfalten har flere ganger rast ned mot Mjøsa. På det smaleste strekket hang autovernet en stund i løse lufta. Senest 25. mars var veien stengt på grunn av snøras.

– Ingen i Feiring har opplevd veien så gæli som den er nå, sier Aasen.

Han sier mange er frustrert over at Akershus fylkeskommune ikke setter veien like høyt som Oppland. Der fullførte man i 2016 kilometervis med bredere vei, gangvei og ny tunnel.

– Vi blir ikke prioritert. Fylkesadministrasjonen er langt unna og ser ikke hva som skjer. Det er fælt om det må skje en alvorlig ulykke før de innser at det er dårlig vei her.

Sprekk i veibanen på fylkesvei 33 ved Skreifjella i Akershus

Store sprekker går langs hele veien, men tar slutt over fylkesgrensa.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Vi har ingen alternativer

Aasen sier han ikke tør å slippe barna sine ut på fylkesveien på grunn av all trafikken. Han får støtte av Torbjørn Ellingsen, leder for organisasjonen Feiringregjeringa.

Torbjørn Ellingsen

Torbjørn Ellingsen, leder for Feiringregjeringa,

Foto: Jøran A. Kristensen

– Det er skummelt, men vi har ingen alternativer. Skal ungene på trening må de langs veien. Med trailere som prøver å unngå hullene er det veldig ubehagelig.

Siden 2000 har det vært 19 trafikkulykker med personskade mellom Minnesund og fylkesgrensa. I 2002 ble en person drept i en møteulykke.

Ifølge de lokale ble trafikksituasjonen verre etter at det kom flere bompasseringer langs E6 i 2014. Da økte tungtrafikken på fylkesveien kraftig, fordi mange vil unngå bompenger. Tungtrafikk må betale 113 kroner i avgift for å kjøre E6 langs østsiden av Mjøsa.

Ellingsen frykter at veien skal bli stengt over lengre tid, og Feiring avskåret fra resten av kommunen.

– Vi har spurt kommunestyret flere ganger hvilken beredskap man har hvis det raser slik at vi ikke har vei. Det har vi aldri fått skikkelig svar på. Da sliter vi, sier han.

Saken fortsetter under videoen.

Fylkesvei 33 preges av dårlig drenering, ustabile grunnforhold og mye tung trafikk.

Oppgraderinger utsatt

I flere år har vegvesenet planlagt å utbedre veien. De skal bygge tunnel både gjennom Byrudberga mellom Minnesund og Feiring, og forbi Skreikampen, lenger nord.

Tunnelen i Byrudberga er forsinket og blir dyrere enn antatt, og planene ved Skreikampen er det ikke fastsatt noen sluttdato for.

Fylkesvei 33 ved Byrudberga i Eidsvoll
Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Anders Aamodt, byggeleder for Byrudberga-prosjektet, forklarer at forsinkelsen og kostnadsøkningen blant annet skyldes bratt terreng.

– Når vi avskoget området så vi at det var vanskeligere enn vi hadde trodd. I tillegg fant vi bergarter som kan skape sur avrenning når det sprenges. Tiltak mot det koster en del, forklarer Aamodt.

Kostnadsøkningen betyr også at prosjektet må behandles på nytt av både kommuner, fylkeskommuner og på Stortinget. Hvor stor forsinkelsen blir er usikkert.

Lastebil langs fylkesvei 33

Veien er en viktig fartsåre mellom Toten og Oslo, men er ikke dimensjonert for den store trafikkmengden.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK