Hopp til innhold

– Ingen fare for ytterligere bevegelser

Undersøkelser foretatt ved den stengte E-blokka på Glemmen videregående skole viser at det ikke er noen risiko for alvorlige bevegelser i bygget.

Glemmen Videregående skole

E-blokka ved Glemmen videregående skole ble stengt etter at det ble oppdaget omfattende sprekkdannelser og setningsskader i bygget.

Foto: Anne Ognedal/Tomas Berger/NRK

Det er Norconsult som har gjennomført undersøkelser på skolen etter at blokka ble stengt forrige uke. Undersøkelsene viser at betongfundamentene i den setningsskadde blokka går til fjell.

– Dermed er bygget sikret, og det er ingen risiko for alvorlige bevegelser i bygget, sier rektor ved Glemmen videregående skole, Gunhild Rosnes.

Vet ikke når blokka kan brukes

Gunhild Rosnes

Rektor Gunhild Rosnes ved Glemmen videregående skole.

Foto: Arne Glomdal

Norconsult har brukt flere typer fagfolk for å få en oversikt over skadene på blokka, og grunnforholdene under. Glemmen vil nå sammen med skoleeier Østfold fylkeskommune avgjøre hvordan de skal løse situasjonen videre.

– Vi har en god dialog, og skoleeier har forståelse for at våre kortsiktige løsninger ikke kan vedvare særlig lenge.

Etter at blokka ble stengt har om lag 250 Glemmen-elever gjennomført undervisningen i alternative lokaler, blant annet den gamle gymsalen ved skolen.

Rektor Rosnes vet ikke når skolen eventuelt kan flytte elevene tilbake til den nå stengte blokka.

– Først til fredag legger Norconsult frem sin utredning og sine anbefalinger. Vi leverer det de trenger av informasjon for å kunne gjøre en god totalvurdering, men vi vet fortsatt ikke om vi kan ta i bruk E-blokka, sier hun til NRK.

Rosnes forteller at skolen legger ut detaljerte undervisningsplaner på sine nettsider for hver uke frem til de vet noe mer om situasjonen, slik at også berørte foreldre kan holde seg oppdatert om hva som skjer.

Omfattende rapport

Norconsult fortsetter denne uken med å utrede årsaker og risiko knyttet til sprekkdannelser i gulv og andre ikke-bærende konstruksjoner.

Når rapporten er klar vil skolen få svar på alt fra byggets tilstand, brannsikkerhet og eventuelle andre funn som er avgjørende for om elevene kan flytte tilbake.

Skoleeier Østfold fylkeskommune har også gitt Norconsult i oppdrag å foreslå tiltak til utbedringer og foreløpige kostnadsoverslag, samt vurdere alternative leieobjekter dersom det skulle bli aktuelt.

– Fredag legges rapporten fram for skoleeier og skoleledelsen, den vil danne grunnlag for en beslutning om hva man gjør videre, forklarer Rosnes.