– Imam oppfordrer muslimer å gi til TV-aksjonen

Imam Hamid Farooq ved moskeen Islamic Cultural Centre i Oslo oppfordret muslimer til å gi penger til årets TV-aksjon under denne ukens fredagsbønn.

Fredagstale i Islamic Cultural Centre

Det er vanlig med taler om dagsaktuelle emner etter fredagsbønnen i moskeene.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Hamid Farooq

Imam Hamid Farooq er 34 år gammel og flyttet til Norge fra Pakistan i 2013. Han har brukt den siste tiden på å samle inn penger til TV-aksjonen.

Foto: Islamic Cultural Centre

Moskeen på Grønland i Oslo har brukt sosiale medier og fredagsbønnen til å opplyse sine medlemmer om årets TV-aksjon. De har også fått trykket annonser i to aviser og inviterer TV-aksjonens bøssebærere inn til moskeen på søndag. Veldedighet er en essensiell del av Islam, sier moskeens imam, Hamid Farooq.

– En av de fem søylene i islam handler nettopp om å gi en prosentandel av ens inntekt eller gaver til de trengende, sier Farooq.

Norges eldste muslimske menighet

Islamic Cultural Centre ble opprettet i 1974 som den første islamske organisasjon og moské i Norge. Moskeen har over 4 000 medlemmer og har foreløpig samlet inn 15 000 kroner til søndagens TV-aksjon, sier Farooq.

– Det er en veldig fin tradisjon i Norge der hele landet deltar i nasjonal dugnad for å hjelpe de trengende uansett hvor de måtte befinne seg, og for å gjøre verden til et bedre sted å leve i.

Imamen fikk positiv respons fra dem som lyttet på fredagstalen hvor han oppfordret folk til å gi. De aller fleste hadde hørt om TV-aksjonen, men mange visste ikke hvor pengene skulle gå i år.

– Folk var veldig glad for at en imam snakket om slike temaer og om å delta i lokalsamfunnet. Det er altfor lett for folk å ignorere arbeidet til TV-aksjonen, sier Farooq.

Støttes av Listhaug

Sylvi Listhaug åpner Regjeringen sin nasjonale integreringskonferanse.

Integreringsminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet er positiv til at moskeen Islamic Cultural Centre opplyser om TV-aksjonen.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Integreringsminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet mener at det må være opp til den enkelte om man ønsker å gi penger til TV-aksjonen, eller om man eventuelt vil bidra på andre måter. Men hun støtter imamens oppfordring.

– Jeg synes det er positivt at Islamic Cultural Centre ber TV-aksjonen komme innom med bøssebærere, og opplyser om aksjonen til folk som ikke kjenner til den.

Dugnadsånd også i islam

For imamen var det viktig å fortelle om dugnadsånden som det norske samfunnet er bygget på. Under fredagens tale snakket Farooq blant om hvor viktig deltakelse i veldedighetsarbeid er i islam og brukte eksempler fra profetens liv.

– Profeten sa at en persons velstand aldri vil kunne reduseres ved å gi fra seg penger til veldedighetsformål.