– Ikke lønnsom veiutbygging

Utbyggingen av fylkesvei 109 mellom Råbekken i Fredrikstad og Alvim i Sarpsborg er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom, viser fersk rapport. Prosjektet skal betales blant annet med bompenger, men bilistene kommer dårligere ut enn i dag fordi reisetiden blir lenger. Det skal bli firefelts vei, men to av dem skal være forbeholdt kollektivtrafikk og sambruk, altså biler med minst to personer. Leder av samferdselskomiteen i fylkeskommunen, Olav Moe, sier samferdselsprosjekter ofte har negativ lønnsomhet.