– Ikke glem inntektene fra allsang

Turistsjefen i Halden mener også fylkeskommunen og nabokommunene bør bidra økonomisk, for å sikre «Allsang på grensen».

Allsang på grensen Halden

Turistsjef mener flere bør bidra for å sikre «Allsang på grensen» i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune har store underskudd og derfor foreslår rådmannen nå å fjerne støtten som arrangementet på Fredriksten festning er avhengig av.

– Svært viktig for samfunnet

– Jeg synes det er veldig leit hvis denne støtten kuttes. Arrangementet er svært viktig for samfunnet her.

– Det setter Halden på kartet og gir også merinntekter til kommunen fra næringslivet, som omsetter mer som følge av arrengementet, sier turistsjefen i Halden - Liv Lindskog.

Hun mener også Østfold fylkeskommune og nabokommunene til Halden bør gi økonomiske bidrag for å sikre en videreføring av arrangementet.

– Dette er et så stort arrangement som betyr svært mye for hele regionen. Ikke bare Halden som by. Dermed kan ikke jeg se at det er unaturlig at også flere er med på et spleiselag, sier Lindskog.

Konstituert rådmann i Halden - Eivind Hansen - sa til NRK fredag at kommunen er i en ekstremt vanskelig situasjon. Det må rett og slett strammes inn mener han - og da blir dette en konsekvens. Til tross for de viktige ringvirkningene som turistsjefen legger frem.

– Opp til politikerne nå

– Følgene for nedleggelsen kan ha store konsekvenser for næringslivet i Halden. Det har også positive følger for innbyggerne i Halden, fordi arrangementet er med på å sette Halden på kartet. Likevel er vi i en såpass trang økonomisk situasjon, at dette er noe vi må vurdere, sier han.

Å legge ned Allsang på grensen er ett av mange spareforslag fra rådmannen. Nå er det opp til politikerne å bestemme om de vil gå inn for rådmannens forslag.

– Regnet med i årets budsjett er utgiftene til «Allsang på grensen» beregnet til rundt to millioner kroner, forteller Hansen.