– Har ikke sagt at E18 må ut

Arbeiderpartiet avviser SVs tolkning av vei- og kollektivavtalen mellom de to partiene.

Libe Rieber-Mohn

Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Libe Rieber-Mohn sier at partiet ikke vil droppe bygging av ny E18.

Foto: Arbeiderpartiet

SV i Oslo presenterte tirsdag ettermiddag en avtale med Arbeiderpartiet om å prioritere kollektivtrafikk på bekostning av vei.

Ifølge SVs ordførerkandidat Marianne Borgen var partiene enige om at blant annet ny E18 vestover måttte vike for å skaffe penger til ny t-banetunnel mellom Tøyen og Majorstua.

SVs Marianne Borgen går i mot ny E18

SVs ordførerkandidat i Oslo, Marianne Borgen, hevder at de er enige med Arbeiderpartiet i Oslo om å skrinlegge utbyggingen av nye E18 vestover.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Nå viser det seg at SV har oversolgt inneholdet i avtalen. Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Libe Rieber-Mohn avdramatiserer saken.

– Vi har ikke inngått noen avtale med SV. Utgangspunktet er at alle parter er enige om at Oslopakke 3 må reforhandles fordi det mangler 30-40 milliarder kroner.

– Kollektivtransport er viktig

– Når pakka skal reforhandles, er vi enige med SV i at kollektivtransport er viktig. Vi vil forsøke å bli enige med de andre partiene om å satse på kollektivtransport, sier Rieber-Mohn

– På bekostning av hva?

– Vi må prioritere ganske strengt gitt at vi mangler 30-40 milliarder kroner. Hvordan den prioriteringen kommer til å se ut, er det altfor tidlig å si.

– Det er jo slik at alle partiene må komme til enighet, men vi har håp om at også de andre ser viktigheten av å satse på kollektivtransport.

– Men er det da noen annen mulighet enn å ta penger fra de store veiprosjektene?

– Vi har ikke sagt at vi ikke skal bygge E18. Det vi derimot innser, er at det er en sterk underfinansiering av O3, slik at vi alle må gå sammen om å se på prioriteringene på nytt.

– Men hvis man skal satse mer på kollektiv, må man ikke da satse mindre på vei når det er en grov underfinansiering av pakka?

– Nå har vi også håp om at regjeringen vil bidra når det gjelder kollektivtransportsatsingen i Oslo, og det har også kommet signaler om at den ønsker å prioritere storbyene, avslutter Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Libe Rieber-Mohn.