Hopp til innhold

– Handlet uforsvarlig under fødsler

Legen som skal ha vært innblandet i flere dødfødsler ved Kongsberg sykehus, får trolig beholde jobben.

Kongsberg sykehus

Statens Helsetilsyn ser ikke noen grunn til å frata legen og jordmoren ved fødeavdelingen autorisasjonen.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Helsetilsynet mener at legen og jordmora har handlet uforsvarlig under fødsler.

Fødeavdelingen på Kongsberg ble stengt i slutten av januar etter flere dødfødsler .

Les: Stenger føden

Les også: - Emilie kunne vært reddet

Statens helsetilsyn vurderer å gi de to en advarsel.

- Dette vil ikke ha noen direkte konsekvenser utover det at man har fått en slik advarsel, sier avdelingsleder ved Statens Helsetilsyn Gorm Are Grammeltvedt.

Mister ikke autorisasjonen

Statens Helsetilsyn ser ikke noen grunn til å frata legen og jordmoren autorisasjonen.

- Med det vi kjenner til i dag, har vi ikke funnet grunnlag til noen alvorligere reaksjon enn en advarsel, sier avdelingsleder ved Statens Helsetilsyn Gorm Are Grammeltvedt.

I 2009 konstaterte Helsetilsynet at fødeavdelingen tillot fødsler hvor det er kjent risiko for komplikasjoner for mor og barn, uten at man hadde tilgang til nødvendig kompetanse.

Gorm Are Grammeltvedt

- Med det vi kjenner til i dag har vi ikke funnet grunnlag til noen alvorligere reaksjon enn en advarsel, sier avdelingsleder ved Statens Helsetilsyn Gorm Are Grammeltvedt.

Foto: NRK

- Helsepersonell som har mottatt en advarsel, vil ha denne mot seg og dersom det skulle oppstå nye forhold knytta til virksomhetsutøvelsen så vil slike advarsler bli vektlagt, sier Grammeltvedt.

Les: - De gravide er urolige

Les også: - Føler seg uthengt i media

Venter på mer informasjon

- Det skal etter norsk lovgivning mye til for at man mister autorisasjonen sin, og man skal vise seg ute av stand til å gi pasienter forsvarlig behandling, sier Grammeltvedt.

Statens Helsetilsyn venter på mer informasjon fra Kongsberg sykehus før de kommer med en endelig avgjørelse i saken.

- Den viktigste vurderingen vi tar er knytta til forholdene ved fødeavdelingen, og da går det ut på ledelse og internkontroll ved avdelingen knytta til de hendelsene som har kommer frem, sier Grammeltvedt.

Det er Vestre Viken helseforetak som bestemmer om avdelingen kan åpnes igjen.