– Gode karakterer blir bare viktigere

Unge mennesker opplever stadig mer press for å prestere bra på skolen. Både fra seg selv, venner, foreldre og samfunnet rundt dem.

Ingeborg og Sondre

Ingeborg Walther og Sondre Waring går i 10. klasse ved Sandbakken ungdomsskole i Sarpsborg.

Foto: Remi Drageset / NRK

Det har vært stor oppmerksomhet rundt kroppspresset blant ungdom, men nå er det et økende press om å prestere også på skolebenken.

– Jeg merker at ungdom er opptatt av å prestere. Å se bra ut, ha gode venner og være aktiv med idrett, men også det å gjøre det bra på skolen. Det blir bare viktigere og viktigere, sier elevombud Henrikke Bugdø-Aarseth.

Sliter seg ut

Ungdom bruker mye tid på skole, noe som fører til sene kvelder. Det er flere grunner til at dette presset skapes mener elevombudet.

– Det er nok tosidig. Det ene er klassen og skolekamerater, som elevene vil vise noe og vise seg som sterk overfor. Det andre er nok samfunnet, sier Bugdø-Aarseth.

Det at alle skal ta mastergrader, og få toppjobber mener hun er krevende. Da kan det bli til at du bruker mer tid på å tenke på de riktige studiene, enn å finne ut hvem man er og hva man vil.

Henrikke Bugdø-Aarseth

Elevombud Henrikke Bugdø-Aarseth.

Foto: Remi Drageset / NRK

Det økende presset om gode karakterer kan føre til at noen sliter seg ut. Ifølge Bugdø-Aarseth er det kontaktlærere og skolerådgivere sitt ansvar å hjelpe elever som sliter seg ut. De skal hjelpe elvene inn på riktig retning igjen.

– Kommer saken høyere opp, til meg eller opplæringsavdelingen, må vi se om det er noe skolen ikke følger opp riktig. Det er skolens ansvar å se hver elev og få dem til å forstå hvordan de best mulig skal lære, sier elevombudet.

Må prioritere

De som merker dette presset om gode karakterer er skoleelevene Ingeborg Walther og Sondre Waring. De går i 10. klasse ved Sandbakken barne- og ungdomsskole, og merker spesielt presset nå rundt tentamen. De mener noen foreldre forventer spesielt mye.

– Noen foreldre forventer toppkarakterer i alt, og det er ikke alltid man får tid til det hvis det er mange prøver flere dager etter hverandre, sier Sondre Waringen.

Han får støtte av Ingeborg som mener at mange ungdommer jager etter gode karakterer, og ikke nødvendigvis lærer seg faget.

Det er viktig å lære noe også, og ikke bare tenke at jeg må få 6 på neste prøve.

Ingeborg Walther

– Det er viktig å lære noe også, og ikke bare tenke at jeg må få 6 på neste prøve. Da kan du alt rett før prøven, men glemmer det igjen etterpå, sier Walther.

Jaget etter gode karakterer gjør at de to skoleelevene ofte må prioritere i hverdagen. Skolen tar mye tid, men Walther mener det er riktig å prioritere det som er viktig.

– Hvis du tenker "denne uka skal jeg bare være med venner", og ikke tenker på karakterer, da får du jo det igjen. Så du må jo bare prioritere det som er viktig. Jeg blir sliten av det i perioder, men da ser jeg jo frem til sommerferie og juleferie.

Mestringsfølelse

Elevene forteller at de ofte spør hverandre etter prøver om hvordan det har gått, og hvilke karakterer de andre fikk. Men Waringen mener karakterpresset avhenger av vennekretsen.

Karakterer

Flere ungdommer NRK har snakket med forteller om et stort karakterpress.

Foto: NRK

– Det finnes de som mener det er kjempekult hvis du gjør det bra på skolen, for da kan du få til det du vil i livet. Men det finnes også de som sier at du er en skikkelig taper og nerd fordi du sitter og øver.

I stedet for å tenke at de som sitter inne og øver til prøver er teite, prøver Walther å tenke at de er flinke. Hun sier at hvis hun får gode karakterer tenker hun ikke nødvendigvis at hun blir kul, men får i stedet en mestringsfølelse.